Sørnett

Stemte ned bind-tilbud. Gjør det mer utfordrende å være jente på ungdomsskolen