Sørnett

Stor økning i mobbesaker

«Det er viktig å møte disse situasjonene raskt, slik at barna føler de blir sett og hørt.» (Foto: Privat)

«Det er viktig å møte disse situasjonene raskt, slik at barna føler de blir sett og hørt.» (Foto: Privat)

Fylkesmann i Agder har opplevd en sterk økning i antall mobbesaker etter innføringen av ny opplæringslov 1. august 2017.

Publisert:

Stor pågang hos Fylkesmannen

Fylkesmannens kontor i Agder hadde en økning fra 5-6 saker per skoleår til 40 saker i høst og 8 saker hittil i år. – Sakene har nylig kommet inn, og fylkesmannen henter nå inn informasjon. Vi jobber systematisk og gir umiddelbar svar. Hver enkel sak er komplisert og krever tid for å løse. Vi kan ikke sette barna i bås, en mobber er selv et barn i en fortvilet situasjon. Men det er viktig å møte disse situasjonene raskt, slik at barna føler de blir sett og hørt. Det er først når skolene ikke tar tak i situasjonen at vi griper inn, sier Tore K. Haus, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

1. august 2017 ble opplæringsloven endret. Nulltoleranse på mobbing i skolene ble lovfestet, og skolene fikk tiltaksplikt. Det vil si at skolene har 5 dager på å vise at saken blir håndtert. Hvis ikke har barna eller foreldrene muligheten til å klage til Fylkesmannen. Likevel viste Elevundersøkelsen en økning i antall barn som opplever mobbing, fra 6,3 prosent i 2016 til 6,6 prosent i 2017 nasjonalt.

Mesteparten av mobbingen foregår i skolegårdene, i klasserommene og i skolekorridorene. Enda svarer 40,5 prosent av elevene som blir mobbet 2 til 3 ganger i måneden, at mobbingen skjer uten at voksne vet det. Mens 16,4 prosent sier skolen var klar over mobbingen, men ingen tiltak var gjennomført.

[img172956_2LM]

Svak nedgang i Søgne og Kristiansand

I Søgne kommune viser tallene en nedgang i mobbesaker på 1,9 prosent, og i Kristiansand en nedgang på kun 0,6 prosent. Tone Martha Sødal, elevombud i Søgne kommune, er glad for nedgangen, men mener det fortsatt finnes mørketall. – Elevombudet har siden august jobbet med 35 aktive saker, og jeg vært inne i 68 saker siden jeg begynte i august 2016, sier Sødal. Elevombudets mandat er blant annet å tilby støtte til både elever og foreldre, og bistå som et mellomledd mellom elever, foreldre og skolene.

«Det er viktig at kompetansenivået på skolene over hele landet heves, slik at lærerne og fagarbeiderne på skolene skal få nødvendig evne til å forebygge, fange opp og løse opp disse situasjonene.» Elevmombud, Tone Martha Sødal

Skolens og lærernes ansvar

– Det er ikke noen konkret plan om å opprette elevombud i Kristiansand kommune, sier Svein Ove Ueland, oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune. Han forklarer at de nå gir mobbing og læringsmiljø større fokus og at de legger til grunn for nye rutiner. De fokuserer på å utvikle aktivitetsplaner og handlingsplaner, og å løse situasjoner gjennom dialog, i tråd med den nye opplæringsloven. Han sier også at det er hver enkelt skole og lærer sitt ansvar å oppdage og handle dersom elevenes miljø ikke er godt nok. Ueland er tilfreds med den nye loven, og mener skolene går i riktig retning.

Elevundersøkelsen 2017

Mobbet av elever på skolen


  • 5 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

  • 66,8 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45,2 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 25,1 prosent opplevde fysisk mobbing.

Mobbet av voksne på skolen


  • 2 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Mobbet digitalt


  • 2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

  • 68,9 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet.

  • Rundt 44 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.