Sørnett

- Trafikken er et problem

Lars Verket på parkeringsplassen på flaten.

Lars Verket på parkeringsplassen på flaten.

- Enda flere vil bruke Odderøya til tur og fritid hvis det blir gjort noe med trafikken, sier Lars Verket.

Publisert:

Lars Verket jobber som selvstendig næringsdrivende på Odderøya, hvor han mener trafikken er for stor. Han ønsker at Odderøya blir bilfritt da det vil bli mye tryggere for barn og familier å bruke øya som turområde.

- Jeg håper noe blir gjort før det skjer en ulykke, for det er nok rett rundt hjørnet. Man kan begynne med å gi gratis parkering i parkeringshuset ved Kilden på lørdager og søndager og heller ta betalt for parkering inne på øya. Har dette en bra effekt så kan man etter hvert utvide tiltakene.

For eksempel mener Verket at det kan komme en bom ved innkjørselen til øya hvor de som trenger spesiell tilrettelegging kan få en bombrikke som gjør at de kan passere fritt. Først og fremst er det personbiler som velger å parkere på øya som er det største problemet. Parkeringsplassen på Flaten, som er hvor de fleste parkerer på øya, mener han kunne blitt brukt til andre ting, som for eksempel markeder og utstillinger.

- Det som kan være negativt med å fjerne parkeringsplassene her er jo at færre folk vil bruke øya som turområde, men det tror jeg ikke skjer. Parkeringshuset ligger jo bare noen få hundre meter her fra. I tillegg er det allerede godt tilrettelagt for elektrisk rullestol i området.

Tor Sigbjørn Utsogn, representant for FrP i bystyret er likevel litt uenig.

- Jeg en ivrig turgåer selv og har ikke opplevd at det er noe ubehag med trafikken på øya. Dessuten er det jo en del varetransport som er helt nødvendig.

Utsogn tror ikke fri parkering i parkeringshuset vil hjelpe og mener at det burde være lov å kjøre inn på Flaten.

- Det man heller kunne gjort er å opprette sykkel- og gangfelt, noe som ikke burde være et problem.

 

Hør intervjuet med Lars Verket her: