Sørnett

Uforberedte studenter

Over halvparten av førsteårsstudenter har svart at de ikke føler seg klare til høyere studier etter videregående skolegang. Studentene på Universitetet i Agder er ikke et unntak.

Publisert: