Sørnett

Undersøkende journalistikk 1: Slik var hjemmeundervisningen under koronakrisen

Morten Bergmann og Eva Berg møter oss, med god avstand mellom seg. Foto: Hans-Martin Toft Helle

Morten Bergmann og Eva Berg møter oss, med god avstand mellom seg. Foto: Hans-Martin Toft Helle

Siden skolene i Norge stengte 12. mars har elever og studenter hatt undervisning i digitale klasserom. Nå som ting begynner å gå mot normalen igjen, kan man reflektere over hvordan situasjonen har vært.

Publisert:

På Tangen videregående skole ser det ut som at ting stort sett er tilbake til normalen. Elevene sitter ute og nyter solen, og klasserommene ser relativt fulle ut, men ingen får sitte i kantinen, og hvis du kommer for nær skranken i administrasjonen, blir du fort bedt om å trekke tilbake.

Ved administrasjonen møter vi Morten Bergmann som går studiespesialiserende påbygg og rektor Eva Berg.

Det har gått litt i berg- og dalbane for min del, og for mange av kameratene mine. I begynnelsen da vi fikk beskjed om at vi skulle ha hjemmeskole, var dette helt nytt for oss og vi var skikkelig giret på det, sier Bergmann. 

Ønsket daglig morgenmøte

For å kartlegge hva elevene følte om hjemmeundervisningen, kjørte skolen ut to spørreundersøkelser via skolens læringsplattform It's Learning. Rektor Eva Berg forteller at hovedtilbakemeldingene fra elevene har vært at de får for mye oppgaver og lekser, mens en annen tilbakemelding gikk mer på det praktiske.

[img211327_2LM]

- Elevene ønsket at kontaktlærer skulle ha et morgenmøte med dem halv ni. Rett og slett en morgen-revelje for å få vekket elevene. 

Tilbakemeldingen om for mye oppgaver og lekser støttes av Bergmann.

- I starten virket det som om lærerne ikke hadde en konkret plan på hvordan vi skulle gjøre ting. Vi kunne ha et felles møtepunkt mandag morgen der vi fikk oppgaver vi skulle gjøre til fredag.

Studenter savner å være på campus

[img211327_3RM]

Instituttleder for pedagogikk ved Universitetet i Agder, Inger Marie Dalehefte, har ledet en undersøkelse som skulle finne ut hva studentene ved UiA tenker om den nåværende undervisningssituasjonen. Undersøkelsen forteller blant annet at mange studenter savner undervisning med fysisk tilstedeværelse, og at motivasjonen oppleves noe dårligere enn før.

[img211327_4LF]

- Selve undervisningen fikk ganske gode tilbakemeldinger fra studentene, den er nesten på høyde med før. Det er flere betingelser rundt som er med på å styre helhetsopplevelsen av undervisning. Innholdet er på en måte kommet ut, men hvordan studentene har opplevd å få det til seg, altså læringsprosessen, er nok ikke så godt som før, sier Dalehefte til Sørnett. 

- Læring er avhengig av to sider

En av betingelsene for god undervisning er ifølge Dalehefte motivasjon. Hun forteller om fortvilte forelesere som bare blir møtt med svarte skjermer når de holder forelesning.

- Jeg tenker at læring er avhengig av to sider. Det er både foreleseren og eleven. Jeg tror at hvis eleven møter en umotivert lærer, så må man tenke på hva læreren ser på skjermen. Vår erfaring på UiA er at studentene skrur av skjermene sine, og da får du ikke noe feedback. Du vet ikke om de sitter der engang. Da er det ganske vanskelig å få opp engasjementet, mener Dalehefte.

[img211327_5LM]

Instituttlederen ønsker at studenter skal gi mer av seg selv for å få større utbytte av undervisningen for både studenter og foreleserne.

Undervisning er ikke bare konsumering, men det er også å ta del i. Jeg tror at studentene må ta innover seg den rollen, at de faktisk må være med og lage den undervisningen de får. Vis dere på skjermen, still spørsmål og vis interesse. Da vil jeg tro at dere får en helt annen undervisning tilbake, avslutter Dalehefte.

Opplegget endret seg underveis

Det er ikke bare elever i videregående skole og studenter som har måttet ty til hjemmeundervisning de siste månedene. Elever i grunnskolen er også rammet av koronatiltakene.

Rektor ved Presteheia skole, Venke Krogstad Nome, forteller om en annen måte å jobbe på for de yngre enn for de litt eldre.

[img211327_6LM]

- Vi har ikke hatt digital undervisning i 1-3 trinn, men lærerne har vært tilgjengelige hele skoledagen, også på kveldstid. Oppdraget har vært å være tett på, så de har vært mye i kontakt med hjemmene på telefon og mail. 

Nome forteller at hele situasjonen med korona kom overraskende på, og at det måtte tenkes raskt.

- Vi måtte tenke hva er viktig overfor hjemmeundervisning. Er det foreldre som skal følge opp? Hvor mye må lærerne være på? Og hva slags opplegg trenger de hjemme for at dette skal bli meningsfylt?

- De har sett at det er behov for å få til noen sosiale treff
Venke Nome, rektor Presteheia skole

[img211327_7LM]

Løsningen skolen gikk for, var at elevene skulle møtes på Google Meet på morgenen der de fikk oppgaver og aktiviteter de skulle gjøre på egenhånd. 1-3. trinn fikk detaljerte ukeplaner med program for hver dag, mens 4-7. trinn hadde mer digital undervisning.

Videre forklarer Nome at skolen gjorde seg noen erfaringer i starten av perioden som førte til at opplegget endret seg underveis etter hvert som de skjønte hva som var viktig og ikke viktig.

Mange av tilbakemeldingene skolen har fått fra foresatte har vært positive. Men med hjemmeundervisning går elevene glipp av mye sosialisering, og noen kan kanskje føle seg ensomme eller alene.

Det er jo en av de tingene lærerne har prøvd å fange opp, hvordan har de (barna) det egentlig. De har sett at det er behov for å få til noen sosiale treff. Det er gjort ganske mye på mellomtrinnene. Det er også oppfordret til de små at vennegrupper treffes digitalt, og få foreldre til å arrangere en sånn digital samling, så det har foregått litt ulike varianter av det.