Sørnett

UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK Sak 1: Antall lovlige eksotiske dyr har økt de siste årene

Sverre Lundemo er skeptisk til å øke antall eksotiske dyr i Norge. Foto: Ivan Tostrup/WWF Verdens naturfond.

Sverre Lundemo er skeptisk til å øke antall eksotiske dyr i Norge. Foto: Ivan Tostrup/WWF Verdens naturfond.

Norge har tillatt flere eksotiske dyr, og flere er skeptiske til denne endringen.

Publisert:

I 2017 vedtok regjeringen at antall reptiler i landet skulle øke til 19. Flere miljø og dyreorganisasjoner mener at antall lovlige eksotiske dyr i Norge er for høy, og håper på en endring i lovverket.

WWF er en organisasjon som jobber blant annet med å verne dyrene og deres leveområder i naturen. I utgangspunktet jobber de ikke så mye med eksotiske dyr i Norge, men de har på en måte jobbet med det i form av lovverket, de gangene det har vært foreslått endringer i lovverket forteller Sverre Lundemo som jobber for WWF Norge. 

- Vi hadde et høringsinnspill for en stund siden hvor vi leverte inn høringsinnspill sammen med Sabima som er en miljøorganisasjon. Vi var egentlig ganske skeptiske til å øke antallet for eksotiske dyr i Norge utover det som allerede fantes da. Vi var klar over problematikken at det allerede fantes en del dyr som var ulovlig holdt. Samtidig var det sånn at en del eksotiske arter kan medføre risiko for norsk natur, så det var vi ganske skeptiske til, legger han til. 

 

Lundemo forteller videre hva den største utfordringen med lovverket angående eksotiske dyr er, og hva som bør gjøres.

-  Jeg vil si er håndhevingen er den største utfordringen. Det at det faktisk følges opp på en god måte, at du sikrer de dyrene som har blitt tillatt er forsvarlig, og at det jobbes aktivt mot de som har det. Samtidig bør det bli tatt en vurdering i løpet av noen år på om det her har fungert etter hensikten. Da spesielt rundt de artene som muligens var knyttet til fangst i det fri, om det er noe som tilsier at vi burde strammes på ihvertfall knyttet til de artene. 

NOAH er en annen organisasjon som er skeptiske til lovverket. NOAH jobber med å øke respekten til dyrene i samfunnet og at lovene gir dyrene en høyere status. Siri Martinsen som er leder for organisasjonen forteller at det er ingen som har oversikt over hvor mange ulovlige dyr det faktisk er i Norge.

[img211832_2RS]

- Da det var snakk om å legalisere, så spurte vi Mattilsynet og politikerne om at det er såpass mange ulovlige dyr her fra før. Da må man ha en tall-formening om hvor mange dyr som kommer inn, og hvor mange det er. Vi spurte etter de tallene, og det er ingen som har oversikt over hvor mange ulovlige dyr som faktisk er her. Det er noen lovlige arter, men det er få som vet hvem de ulovlige artene er. Det sørger for at de som smugler får det lettere fordi tollerne f.eks ikke har oversikt eller kan forskjellen på disse ulovlige, og lovlige artene.

Noah har et team som er godt orientert rundt dette temaet. De har flere medarbeidere og kommunikasjons-medarbeidere som jobber innenfor politikk. Denne gruppen arbeider for å endre lovverket slik at den er best mulig satt opp for dyrene.

Alle arter har forskjellige behov

Alle dyr har forskjellige former, lyster og steder de kommer fra. Dyr har behov for spesiell mat, spesielle omgivelser og perfekt temperatur. Helene Axelsen som er biolog og dyrepasser for Dyreparken i Kristiansand forteller at det er vanskelig å ta hånd om dyr på hjemmefronten. 

[img211832_3LM]

- Med alle dyr som vi skal ta oss av, så ser vi på hva slags behov arten har. For eksempel hvis det er dyr som har behov for å klatre, så sørger vi for at det dyret har muligheten til å klatre. Det kreves et stort nok området for det, noe som varierer etter hva slags art det er. Det er veldig få som har muligheten til å kunne oppfylle behovene til en art til et eksotisk dyr hjemme forteller Helene Axelsen.

[img211832_4RM]

- Alle dyr som er i en dyrepark blir fulgt nærme av biologer, de som passer på dem og veterinærene som tar godt vare på dem. Fokuset er ikke å fikse dem, men å forebygge eller passe på at de skal få det de skal ha. Det er vanskeligere å holde et dyr i privaten, for eksempel kan det hende at veterinærer ikke har kunnskap om å ta hånd om dyret. Det er fordi det er annerledes med en apekatt og en katt, avslutter Axelsen med. 

- De eksotiske dyrene har mange behov. Mattilsynet har ingen oversikt over disse dyrene som ikke blir verdsatt som familiedyr. NOAH føler at Mattilsynet ikke har tatt alvoret ved f.eks kaniner som blir brukt for å mate andre dyr. Dette skaper et problem fordi slangen blir behandlet på en måte som ikke er riktig for dem. Slanger er dyr som skal jakte, og kreve sin egen mat. Det utvikles en tvang for slanger, som er ikke er en hyggelig opplevelse for dem, avslutter NOAH lederen med.

 

Dyrene i Dyreparken i Kristiansand blir tatt godt vare på, og har store områder å oppholde seg. 

[gallery link="none" size="large" columns="4" type="slideshow" ids="211902,211904,211905,211906,211907,211909,211910,211911"]

 

 

Her kan du lese sak 2: - Kan få alvorlige konsekvenser for dyr og helse i Norge