Sørnett

Vegvesenet setter inn tiltak mot trafikkaos

Haumyrhei tunellen. Foto: Susanne Flolø

Haumyrhei tunellen. Foto: Susanne Flolø

Haumyrheitunnelen skal benyttes i mange år fremover og derfor mener geologer at den må oppgraderes. Nå frykter mange trafikkforsinkelsene dette vil medføre, og Statens Vegvesen har kommet med noen tiltak for å gjøre morgenrushet i denne perioden mer overkommelig.

Publisert:

 

For å forsikre seg om at Haumyrheitunnel skal holde seg i god stand i lang tid framover er det blitt bestemt at den må oppgraderes. Dette er en omfattende jobb som vil vare i omkring et år. Når dette prosjektet er ferdig vil det skape en sikker tunell med ett bussfelt. Men for å kunne gjennomføre dette prosjektet blir de nødt til å stenge av et løp av gangen mens de bygger i tunnelen fra mai 2020 til mars 2021.

Vegvesenet vil også stenge av Sømsveien for privatbiler. Dette gjør de for å prioritere buss og taxitrafikk. Beboerne på Søm blir derfor nødt til å benytte seg av de resterende lokalveiene for å komme seg ut på E18.

- Kommunen har bestemt at vi skal prioritere kollektivtrafikken, sier Jan Helge Egeland, projekteleder for statens vegvesen.

[img204475_2RM]

Det er ventet store forsinkelser i morgenrushet. I fjor stengte de den samme veien i 12 dager, og da opplevde folk å bruke 50 minutter til Kristiansand sentrum. For å unngå like store forsinkelser oppfordrer vegvesenet folk til å benytte seg av kollektiv transport, sykle eller kjøre på andre tidspunkt i morgenrushet.

Vegvesenet har lagt in 4 millioner i forskjellige tiltak for å skape bedre fly i trafikken. De har puttet 2 millioner inn i kollektivkassen for å forbedre busstilbudet i området. Egeland forteller at det vil i hovedsak dreie seg om større busser.

- Når vi oppfordrer folk til å bruke buss, så må vi ha mer busskapasitet, sier Egeland.

Vegvesenet har også planer om å investere i trafikkdirigenter som skal settes i de kryssene som vil oppleve mest trykk. - Vi er helt avhengig av at trafikk forsvinner, at folk begynner å bruke buss, sykkel eller går, hvis ikke kan ikke trafikkdirigentene våre gjøre noe, de blir bare stående å se på at trafikken står helt stille, sier Egeland.

[img204475_3LF]

- Vi har prøvd å tilrettelegge så godt vi kan, men dersom alle fortsetter å kjøre bil sånn som de gjør nå så blir det fryktelig mye køer her.

Beboerne er ikke fornøyde

I går ble det arrangert et informasjonsmøte hvor blant annet Vegvesenet stilte for å fortelle folk om tiltakene. Det kom mange som er bekymret for trafikkproblemene som vil oppstå i mai.

[img204475_4LM]

Anne-Kristin Krzyzowski, leder i Randesund bydelsråd forteller at folk ikke var fornøyde med svarene de fikk. Hvis flere skal benytte seg av buss ønsker de at det blir lagt inn større bussruter med flere busstopp.

- Det ikke hjelper å legge inn større busser når den ikke rekker ut til alle beboerne, sier Krzyzowski.