Sørnett

Viktig rehabiliteringsløft fra den nye regjeringen

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet legger opp til økt satsing på rehabilitering.

Publisert:

- Vi er spesielt fornøyd med at den nye regjeringen varsler en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og at den vil innføre fritt rehabiliteringsvalg, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.


Jahren er fornøyd. Den nye regjeringen vil styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester. Samtidig vil de hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene, og styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.


-  Vi har påpekt behovet for en storsatsing på rehabilitering. Det varsles nå en politikk i riktig retning. Vi ser fram til at den nye regjeringen følger opp forslagene og omsetter de i praktisk politikk. LHL vil inngå en dialog med den nye regjeringen om å forsterke politikken på dette området, sier Jahren, som understreker at LHL nå vil se på helheten i helsepolitikken.


I Vest-Agder fylke har LHL 11 aktive lokallag med tilbud om mosjon, sosialt samvær og ulike kurs. LHL sentralt har et pasientombud man kan rådføre seg med i forhold til pasient- og trygderettigheter.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand