Sørnett

Viktig rehabiliteringsløft fra den nye regjeringen

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet legger opp til økt satsing på rehabilitering.

Publisert:

- Vi er spesielt fornøyd med at den nye regjeringen varsler en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og at den vil innføre fritt rehabiliteringsvalg, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.


Jahren er fornøyd. Den nye regjeringen vil styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester. Samtidig vil de hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene, og styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.


-  Vi har påpekt behovet for en storsatsing på rehabilitering. Det varsles nå en politikk i riktig retning. Vi ser fram til at den nye regjeringen følger opp forslagene og omsetter de i praktisk politikk. LHL vil inngå en dialog med den nye regjeringen om å forsterke politikken på dette området, sier Jahren, som understreker at LHL nå vil se på helheten i helsepolitikken.


I Vest-Agder fylke har LHL 11 aktive lokallag med tilbud om mosjon, sosialt samvær og ulike kurs. LHL sentralt har et pasientombud man kan rådføre seg med i forhold til pasient- og trygderettigheter.