Sørnett

Vil presse NOV til å bygge på Jernbanetomta

National Oilwell får sitt nye lokale på Støodden. Foto: DOTS AS.

National Oilwell får sitt nye lokale på Støodden. Foto: DOTS AS.

Randesund bydelsråd bruker CO2-argumentet, og foreslår at NOVs nye kontorbygg bygges på Jernbanetomta. Grønn Hverdag støtter initiativet.

Publisert:

Randesund bydelsråds siste utspill for å unngå at National Oilwell får lov til å bygge sitt gigantiske kontorbygg på Støodden, er å foreslå at de heller skal få bygge på Jernbanetomta i sentrum av Kristiansand. De bruker miljøargumentet for sitt nye forslag.

- Jeg er kritisk til størrelsen på bygget, siden 1700 - 2000 arbeidsplasser er lite for et så stort område. Trafikken kommer også til å bli en pest for dem som bor i området. Vi kan risikere å få en dø fjord, siden torsken og andre fiskearter har gyteplass der, sier Dag Runar Pedersen, som er pressekontakt for Randesund bydelsråd.

Planforslaget som bystyret torsdag skal ta stilling til, legger til rette for et stort næringsområde på Støodden innerst i Korsvikfjorden. National Oilwell Varco (NOV) ønsker å samle lokalene sine som idag er lokalisert på seks ulike områder rundt om i kommunen. Totalt vil det nye anlegget bli rundt 40 000 kvadratmeter. I tillegg til dette vil det også bli bygget en ny parkeringsplass på 15 000 kvadratmeter. For at planene skal bli gjennomført må det også bygges en ny avkjøring til Sømsveien, samt ny rundkjøring ved krysset Sømsveien/ Dvergsnesveien.

Skjønner kritikken

Regionsleder i Grønn Hverdag, Arne Otto Iversen forstår at folk er kritiske til forslaget.

- Generelt ville jeg hatt det på et sted som minimerer trafikken. Vi bruker for mye bil. Dette burde bli bygget i nærheten av kollektivtilbudet. Jeg kan skjønne at dem som bor på Støodden er bekymret for dette. En utbygging i sentrum av Kristiansand er mer miljøvennlig, sier Arne Otto Iversen.

Burde vært i Kvadraturen

Pedersen mener bygget burde blitt plassert i sentrum.

- Da ville det blitt mindre reisetid på de ansatte, siden det ville vært lettere å benytte seg av kollektivtrafikken. På den måten blir CO2-utslippene mindre enn hvis bygget plasseres langt ute i Randesund. Dessuten trenger Kvadraturen flere folk og aktiviteter, sier Pedersen, som i tillegg til å være aktiv i bydelsrådet i Randesund også er styremedlem i Markedsføringsforeningen i Kristiansand.

Utfordringer

En viktig oppgave for kommunen blir å få på plass en infrastruktur som kan forsvare denne utbyggingen, samtidig som lokalmiljøet ikke blir utsatt for store belastninger.Det vil også være viktig å få på plass et bedre kollektivtilbud, noe som kan forsvares ved at området har store utbyggingsområder.

Store protester 

Forslaget om å tillate det store kontorbygget på Støodden, har utløst store naboprotester i Kristiansand. Bekymringen for en stor trafikkøkning i området er blant argumentene som er brukt av utbyggingsmotstanderne.