Sørnett

Bystyret fikk se den nye karttjenesten

Bildet av den nye karttjenesten til Kristiansand kommune. Foto: Kristiansand kommune

Bildet av den nye karttjenesten til Kristiansand kommune. Foto: Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har i samarbeid med kommunene i "Knutepunkt Sørlandet" laget en ny karttjeneste som ble vist frem på bystyremøtet.

Publisert:

Kristiansand kommune kommer nå med en ny karttjeneste på sine hjemmesider, "Kart på nettet". I bystyremøtet onsdag 15/5 viste bystyrerepresentant Harald Sødal (KrF) frem for første gang resultatet av fire års samarbeid mellom kommunen og de lokale historie lagene. En karttjeneste med oversikt over de fleste kulturelle minnesmerkene i Kristiansand og kommunene rundt.

-Dette er et pioner arbeid ikke bare i Kristiansand, men i hele Norge og vi er veldig stolte sier Sødal.

[img89476_2LM]

Fire års arbeid

Karttjenesten ble vedtatt opprettet for fire år siden og har i samarbeid med Byselskapet og historielagene ved Tveit, Torrisdal og Flekkerøy laget kartene som er blitt brukt under arbeidet samt laget beskrivelser av de forskjellige minnesmerkene. Kulturminnekomiteen i Kristiansand ga i 2011 ut boken "Kulturminner i Kristiansand" som er blitt brukt til å registrere de kulturelle minnene i karttjenesten.

- Ti tusen kroner ble fordelt til historielagene for å hjelpe oss med arbeidet, samt at redaktørene Erik Peersen og Normann Liene har lagt ned stor innsats fortsetter Sødal.

67 kart digitalisert

Arbeidet ble startet med 67 forskjellige kart over Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes, Iveland, Lillesand. Kommunene som utgjør "Knutepunkt Sørlandet". Disse kartene ble så digitalisert og alle punktene på kartet ble plottet inn. Det neste man vil gjøre er å prøve å få andre til å følge etter og ta i bruk lignende tjenester.

- Nå er det bare om å gjøre å få resten av kommunene i området til å følge vårt eksempel og få de igang.

Stolt ordfører

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) ser frem til at den nye tjenesten kan bidra i turistnæringen i byen.

- Både for innbyggere og turister i Kristiansand vil den nye karttjenesten gjøre det lettere å finne frem til steder og tjenester for folk i nærområdet.

Ikke bare minnesmerker

Karttjenesten har flere bruksområder. Man kan for eksempel se eiendomsgrensene og reguleringsplaner for sitt eget nærområde. Bebyggelsesplaner og eiendomsinformasjon i tillegg til kulturminnesmerker og man har i tillegg tatt med overnattingsmuligheter, barnehager, skoler og fritidsanlegg.

Bystyret håper den nye karttjenesten kan komme til vekke nysgjerrigheten blant innbyggerne i kommunen om sine nærområder.