Sørnett

- Dårlig håndtert

Arbeiderpartiets Mette Gundersen. Foto: Torkel Schibevaag

Arbeiderpartiets Mette Gundersen. Foto: Torkel Schibevaag

Etter at Aps forslag om å gjenoppta behandlingen av 22/7-minnesmerket falt i formannskapet, blir det nå satt et punktum for saken.

Publisert:

Arbeiderpartiets Mette Gundersen gikk hardt ut mot varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) som har vært leder av utvalget som har hatt ansvar for 22/7-minnesmerket i Kristiansand.

– Denne saken har blitt håndtert for dårlig, uttalte en tydelig provosert Gundersen i formannskapssalen tirsdag.

Hun ville ønsket at denne saken kunne blitt behandlet på en verdig måte og ønsket derfor at man gjenoppstartet arbeidet i utvalget, for så å gjøre et vedtak i et politisk fora.

Voteringen falt

Ettersom det ikke var fremmet noe forslag rundt denne saken før formannskapsmøtet, tok Venstres Dag Vige til orde for å fremme et forslag om at utvalget skulle gjenoppta arbeidet. Etter litt frem og tilbake, fremmet Gundersen forslaget som etter votering falt etter at 8 representanter stemte mot.

Kan ikke sammenlignes

Utover dette ble også hogging av trær rundt minnesmerket, universal utforming, og lyssetting diskutert. Varaordfører Kristiansen, som for dagen var vikarierende ordfører, uttalte at det ikke burde være lys på minnesmerket.

- Vi ville ikke gjøre noen forskjell på dette minnesmerket kontra andre minnesmerker som for eksempel fra krigen, sa varaordføreren.

Gundersen kontret raskt med at dette ikke kunne sammenlignes, og at det er en helt spesiell situasjon.

Ettersom forslaget til vedtak i formannskapet falt, er saken nå politisk ferdigbehandlet om ikke noen velger å ta den opp i bystyret neste uke.