Sørnett

- Det er bare håpløst dårlige svar som gis

Religionsforsker og professor ved UiA, Einar Duenger Bøhn, prøver å komme til bunns i det ondes problem. Foto: Kristoffer Arnesen

Religionsforsker og professor ved UiA, Einar Duenger Bøhn, prøver å komme til bunns i det ondes problem. Foto: Kristoffer Arnesen

Det ondes problem er kanskje det største spørsmålet innenfor enkelte religioner. Men hva er det egentlig, og finnes det ingen svar?

Publisert:

Vet du ikke hva det ondes problem er? Religionsforsker og professor ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn, gjør et forsøk på å forklare det komplekse spørsmålet på en oversiktlig måte.

- På den ene siden så tror mange at man har én god og mektig Gud som vil oss vel, og på den andre siden så observerer vi at det er masse ondskap og jævelskap i verden. Hvordan forener man de to? spør Duenger Bøhn.

Monoteistisk problem

Dette er et spørsmål dukker opp i de monoteistiske religionene hvor man tror på én Gud, som for eksempel i Kristendommen. Problemet har blitt diskutert i generasjoner. Duenger Bøhn mener at det ikke nødvendigvis er et argument mot Guds-eksistens.

- Det er et argument mot en Gud som er så god og mektig at han kan gjøre noe med det. Hvis du mener at han er sånn passe god og ikke så veldig mektig, altså en annen type Gud som det finnes mange eksempler på i historien, så er det ikke noe problem. Det er egentlig bare ett spesifikt problem for én type Gud, sier forskeren.

Domprost: - Dette vet jeg ikke

En annen som ofte støter på det ondes problem er domprost i Kristiansand domkirke Bjarne Sveinall. Han sier at problemet er ett gammelt mysterium.

- Det har fulgt menneskeheten helt siden starten, og det er et problem som vi ikke har svar på. Dette møter vi stadig når folk er i krise, og når store ting skjer i verden. Hvor er Gud når onde ting skjer? spør Sveinall.

- Svaret mitt det er at dette vet jeg ikke. Dette gir ikke Bibelen meg noe svar på. Det onde er der bare.

Hovedløsning: fri vilje

Det svaret som har blitt brukt mest opp gjennom historien er at vi mennesker har fri vilje til å velge selv.

- Da sier man at vi har fri vilje til å gjøre som vi vil, og det har Gud gitt oss. Siden han har gitt oss det så er det opp til oss å gjøre godt eller ondt. Derfor så er det vi som forårsaker det onde, ikke Gud. Gud har bare skapt oss med håp om at vi skal være gode, sier Duenger Bøhn.

Men også forklaringen om at vi har fri vilje kan det slås sprekker i.

- Hva med naturkatastrofer? Når det kommer en flom, brann, eller ting som vi ikke har bestemt. Når en orkan kommer og dreper deg og familien din, så er det ikke vår frie vilje som har forårsaket orkanen. Så det er fortsatt mye ondskap, uavhengig av den frie viljen, fortsetter religionsforskeren.

Dette stiller domprosten seg enig i.

- Menneskelig ondskap må menneskene ta ansvar for selv, men også naturkatastrofer utrydder utrolig mange mennesker. Så igjen, vi vet ikke. Det er bare sånn det er, sier Bjarne Sveinall.

- En gang var alt såre vell, også har noe skjedd som gjør at ondskapen er der.

- Har enda ikke sett ett godt svar. 

Einar Duenger Bøhn forklarer at dette er at av spørsmålene i religionsfilosofien som han enda har til gode å få ett godt svar på.

- Det er bare håpløst dårlige svar som gis. Det er veldig rart. Det er ett av de problemene som det ikke finnes så godt svar på, annet enn at han kanskje ikke er så god eller ikke finnes, undrer han.

Domprosten prøver seg likevel på en løsning.

- Vi lever med denne gåten, vi har ikke svar, men vi peker på at det finnes ett annet svar enn ondskapen, nemlig Guds godhet som vi leser så mye om i Bibelen.

- Så det er på en måte vårt svar, Guds godhet, avslutter Sveinall.

Vil du høre flere kommentarer fra Duenger Bøhn og Sveinall? Trykk på videoen øverst i saken! 

[img139437_2LM]