Sørnett

Elgkrise

Det blir færre og færre elg i skogene i Vest-Agder. (Foto: Kjetil Nygaard)

Det blir færre og færre elg i skogene i Vest-Agder. (Foto: Kjetil Nygaard)

I 1994 ble det felt 2725 elg i Vest-Agder. Tilsvarende tall i 2010 var under en tredjedel, 887 elg.

Publisert:

Det er femte oktober. I hele landet tar folk seg fri fra jobb. Dette er årets høydepunkt. Endelig skal elgen jaktes på! Folk strømmer til slaktebuer for å planlegge jakta og hvilke dyr som skal taes ut.

Men her i Vest-Agder daler entusiasmen i takt med elgbestanden. Flere og flere jaktlag freder elgen, til tross for at de som sitter med forvaltningsansvaret vil skyte ned bestanden enda lenger. Kvotene er fortsatt altfor høye i forhold til bestanden, og fortsetter dette kan det gå mot år uten elgjakt. Jeg kan ikke tenke meg en verre skjebne.

Historisk tilbakeblikk

For å forstå hvordan alt henger sammen, må vi skru tiden tilbake 25 år. I 1987 begynte elgbestanden å vokse ekstremt raskt, og kvotene ble skrudd i været for å holde bestanden i sjakk. 1991 var toppåret for jaktlaget mitt. 16 elg ble felt. I 2010 felte vi èn. Det var et enormt høyt jakttrykk utover 90-tallet. Jeg mener dette har fått alvorlige konsekvenser for elgen. Det ble skutt altfor mye elg.

Tynne elger

Elgbestanden er usunn. Elgene er tynnere og svakere enn noensinne, og ingen vet hvorfor. Er det virkelig for lite mat? Tvilsomt. Bestanden må skytes ned, for så å få tid til å feite seg opp og formere seg igjen.

Dette har vært bakgrunnen for hele forvaltningen. Kvotene settes ut fra antall observasjoner under jakten, men mange elg observeres flere ganger. Elgjegerne selv er helt uenige og fortvilet. De unnlater å ta ut dyrene som blir tildelt. Forvaltningen fungerer ikke.  Kristiansand kommune er et godt eksempel. Kvoten ble i 2010 satt til 40 elg. Bare 16 ble felt. I hele Vest-Agder ble det gitt 1046 fellingstillatelser, mens bare 887 elg ble felt.

Ingen tiltak

Berit Egeli forteller at Vest-Agder Fylkeskommune har utarbeidet mål for elgbestanden, men ikke gjort noen tiltak enda. Trond Johansen i Kristiansand kommune mener elgforvaltningen fungerer bra slik den er. Ifølge han er slaktevektene for lave, men han tror disse er på vei opp.

Etter 15 år med stadig nedgang i elgbestanden, må tiltakene komme!

Elgen dras i flere retninger. Men hvem vinner?

Det vil tiden vise...

Forsidefoto: Travis S. (Flickr)