Sørnett

- En evighetsinvestering

Sørlandsbanen. Foto: Mats Tertnes.

Sørlandsbanen. Foto: Mats Tertnes.

Å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil ha mer negativ enn positiv effekt på miljøet, ifølge en fersk analyse. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø mener tvert imot at sammenkoblingen vil være bra.

Publisert:

Ifølge analysen levert av COWI vil selve arbeidet kunne føre til utslipp av klimagasser på fra 600-800.000 tonn. Dessuten vil byggingen av Grenlandsbanen heller ikke påvirke flytrafikken noe særlig.

Medlem i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø og nestformann i Høyre, Mathias Bernander, er uenig i konklusjonen i rapporten. Han håper Grenlandsbanen blir en realitet.

- Vi er positive. Nå er det sånn at COWI kan regne og bruke modeller, og det er ofte godt å ha sånne analyser i bakhodet når du skal gjøre investeringer, men infrastrukturen påvirker mønstrene til hvordan folk oppfører seg. Med en jernbane som reduserer reisetiden med over èn time til Oslo, tror jeg at flere vil reise med tog og det vil være bra for å få ned klimagassutslipp.

Bernander mener at det foruten buss også må satses stort på tog for miljøet.

- Det er en viktig rapport, men den sier ikke alt. Det er vanskelig å spå fremtiden. Vi skal ikke satse alle kortene på den teknologiske utviklingen på busser, elektriske kjøretøy og så videre. Vi skal legge til rette for en infrastruktur for både buss og bane.

Gull verdt

Grenlandsbanen er en investering for langt frem i tid, ifølge Høyre-politikeren.

- Dette er en evighetsinvestering vi kan se frem 100 år i tid på og i den sammenhengen tror jeg dette er en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. I tillegg så vil den koble bo- og arbeidsmarkedet enda tettere sammen. Det vil være mulig å pendle miljøvennlig, noe jeg tror vil være gull verdt i fremtiden.

[img150103_2RM]

Til tross for at prosjektet vil koste opp mot 25 milliarder kroner, er det ifølge Bernander helt nødvendig.

- Jeg tror det vil være verdt det. Jeg tror at den timen er så avgjørende for om folk vil prioritere toget til Oslo, eller ikke. Hvis du kan reise sentrum til sentrum med tog på 3 timer gjør du heller det. Da er plutselig toget veldig konkurransedyktig. Jeg tror det vil være godt med potensiale for å ta markedsandeler for tog om de får redusert reisetiden.

Startet i 1992

- Det er klart at det ikke er noe ønske å konkurrere mot buss, men først og fremst privatbilene og flyet som er de viktig å ta andeler fra. Jeg tror vi trenger begge deler, vi kan ikke bare satse alt på buss og tro at det vil løse kollektivutfordringene.

Arbeidet med å lage Grenlandsbanen har holdt på i nesten 25 år. I dag skal temaet tas opp igjen.

- Det ble startet i 1992, så jeg tror ikke du skal være forundret om det går noen år til før vi begynner å bygge. Det som avgjøres på møtet er om fylkeskommunen støtter den utredningen som ligger fra Jernbaneverket, hvor de anbefaler at vi setter i gang å bygge den Grenlandsbanen nå. Den skal da også forhåpentligvis inn i Nasjonal transportplan til neste år, avslutter han.

Nøkkelord