Sørnett

Global Journalistikk: Soloppgangens land

Tradisjonsrikt land

Tradisjonsrikt land

Øst for den koreanske og kinesiske kysten i den fjerneste delen av Østen, ligger det en øyrekke omringet av fasinasjon.

Publisert:

Formet som en drage som reiser seg ut av havet har Japan alltid blitt assosiert med mystikk og tradisjoner.
På folkemunne kalt soloppgangens land, fremstår Japan som et unikum i den vestlige verden. Dette er fordi landet har klart å preservere sine tradisjoner selv om landet i etterkrigstiden er blitt kraftig eksponert av den vestlige kulturen.

Krigstradisjoner

Rundt år 300 f.Kr kom innflyttere fra det kinesiske og koreanske fastlandet til en øygruppe i øst som vi i dag kaller Japan. Allerede på 600-tallet vokste det japanske riket fram. Kalt Heian-riket ble den styrt av keiseren i Kyoto. Fra 1200-tallet mistet keiseren mye av makten til lokale krigsherrer, såkalte daimyoene og ble i praksis bare en symbolsk figur. Japan ble samlet til ett rike rundt år 1600, etter en blodig borgerkrig der shogunen ble statsoverhode og flyttet hovedstaden til Edo, dagens Tokyo. Grunnet vestlig påvirkning valgte shogunen å forby kristendom og vestlige borgere i landet, og Japan forble isolert de neste 250 årene for omverden. Det var ikke før på 1800-tallet at amerikansk press førte til at landet igjen åpnet seg for omverden. Makten ble etter en borgerkrig igjen samlet rundt keiseren, som moderniserte det japanske samfunnet og gjorde at Japan tok steget fra et føydalt til et industriland og på kort tid ble Japan det mektigste landet i Asia. Dette førte til en konflikt med USA som ble trukket inn i andre verdenskrig av japanerne grunnet angrepet på Pearl Harbor. I 1945 slapp de allierte atombomber over de japanske byene Nagasaki og Hiroshima, noe som satte et punktum for andre verdenskrig.

Tvunget til endringer

Japan var under amerikansk okkupasjon frem til 1952. Under denne okkupasjonen ble det presset frem reformer i det japanske samfunnet som blant annet en ny grunnlov og et parlamentarisk system basert på den vestlige modellen. I 1951 undertegnet Japan og USA en forsvarspakt, som offisielt ga USA tillatelse til å ha styrker på japansk jord. I 1952 ble Japan på nytt en selvstendig stat. I årene etter selvstendigheten har Japan vært et land med sterk økonomisk utvikling.   [faktaboks]

Japan i dag styres fortsatt etter den pasifistiske grunnloven som ble tatt i bruk etter andre verdenskrig. I 2015 godkjente parlamentet imidlertid endring i tolkningen av grunnloven, som igjen åpner for at Japan kan bidra i militære operasjoner i utlandet dersom de beskytter japanske interesser. Keiseren er ideologisk sett statens formelle overhode, men den reelle makten utøves av statsministeren. I etterkrigstiden har politikken vært dominert av det konservative partiet LDP der Shinzo Abe, den nåværende statsministeren er partilederen. Energitilgang og bruk av kjernekraft er sammen med treg økonomi og en aldrende befolkning blant de største utfordringene Japan står ovenfor i dag. I tillegg har forholdet til Kina blitt mer anspent grunnet øygruppen Senanku, også kalt Diaoyu i Kina.