Sørnett

Halv seier for motstanderne av Støodden

Torsdag ble det vedtatt av byutviklingsstyret at NOV får bygge 400 parkeringsplasser. Foto: Svein Kristian Larsen.

Torsdag ble det vedtatt av byutviklingsstyret at NOV får bygge 400 parkeringsplasser. Foto: Svein Kristian Larsen.

National Oilwell (NOW) får bygge et stort bygg på Støodden, men får ikke bygge så mange parkeringsplasser som ønsket.

Publisert:

Byutviklingsstyret i Kristiansand behandlet torsdag utbyggingen av NOV gigantiske kontorbygg på Støodden i Rannesund. Politikerne gav oljeselskapet lov til å bygge, men selskapet får kun lov til å bygge 400 parkeringsplasser, selv om de har uttrykt et ønske om 800. Grunnen til denne begrensningen er frykten for økt trafikk i boligområdet. Med så få parkeringsplasser må muligens bygget reduseres fordi antallet parkeringsplasser ikke er forenelig med antall arbeidsplasser.

Dag Runar Pedersen, som er pressekontakt i Randesund bydels-råd mener vedtaket var som forventet.

- Dette var det beste vedtaket vi kunne håpe på idag, sier en fornøyd utbyggings-motstander.

Misnøye i Venstre

Venstrepolitiker Solveig Nilsen, mener det ville vært mer økonomisk gunstig om NOV-kontorene blir plassert i sentrum.

- Nå får vi en ekstra kostnad for å sende bussene ned til Støodden, isteden for å legge det sentrumsnært, sier Nilsen.

Under møtet, ble det snakk om trafikksikkerheten rundt dette prosjektet. Barne- og ungdomsrepresentant, Kjartan Myklebust, mener gang- og sykkelveien er for dårlig på Sømsveien. Motargumentet til Høyre var at rushtrafikken vil være utenom barnas skoletid. Dette argumentet fikk publikum til å reagere med latter.

Syv mot to

Syv av de ni støttet forslaget om ja til utbygging med bare 400 parkeringsplasser. Miljøpartiet de grønne og Venstre var de eneste partiene som stemte imot.

Splittelse i høyre

Under debatten kom det tydelig frem at det var uenigheter internt i Høyre. Dette gjør det endelige utfallet i bystyret om to uker usikkert.

Tas opp i bystyret 

Hvis bystyret kommer til samme konklusjon den 21. mai er det store sjanser for at utbyggingen ikke vil bli realisert.

 

Under kan du se reaksjoner fra torsdagens møte: 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ojmFCvzzXBA[/youtube]