Sørnett

- Barneverninstitusjoner skaper kriminelle

Alle desse avisutklippene handler om Marco Berg.

Alle desse avisutklippene handler om Marco Berg.

Marco Berg var lenge en hodepine for barnevernet og politiet i Trøndelag, og fikk status gjennom å blogge om livet sitt på barnevernsinstitusjon. Nå har han flyttet til Kristiansand og blitt småbarnsfar, men er kritisk på måten barnevernet behandlet han og andre på.

Publisert:

https://youtu.be/mHIe63RoWRI

 

Sørnett sendte Bergs uttalelser til Fylkesmannen i Trøndelag, og nedenfor finner du svarene vi fikk på våre spørsmål, fra fagkoordinator barnevern, Marita Ugseth, per e-post.

Spørsmål: Hva er din reaksjon på disse uttalelsene? 

"For det første; jeg synes det er bra at han uttaler seg og forteller om det han mener bør endres. Når ungdommer som har vært i barnevernet sier fra om forhold de mener er kritikkverdig, skal vi lytte.


Så: Hensynet til barnets beste er et grunnleggende prinsipp i barnevernloven, og det er et ufravikelig krav at barn og unge som bor i barneverninstitusjon skal få forsvarlig og god omsorg.


Det er Bufetat (det statlige barnevernet) som har ansvar for å tilby institusjoner til barneverntjenesten når ungdom i en kortere eller lengre periode må bo utenfor hjemmet. Det er viktig at Bufetat til enhver tid har ulike typer institusjoner og som kan møte de aktuelle ungdommenes behov. Bufetat har valgt å differensiere institusjonstilbudet sitt. Dette skal sikre at ungdommer som har kommet i stort trøbbel (for eksempel med rus og kriminalitet), ikke skal bo i samme institusjon med ungdommer som ikke har de samme problemene.


Fylkesmannen i Trøndelag har imidlertid sett at det tidvis bor ungdommer sammen, som har ulike behov og utfordringer. Det er krevende, og ofte problematisk.


Barneombudet lanserte nettopp rapporten «De tror vi er shitkids». Denne peker blant annet på at det ikke gjøres gode nok vurderinger av barnas/ungdommens behov for omsorg og hjelp, før de flytter inn i barneverninstitusjon. Fylkesmannen i Trøndelag er enig med Barneombudet om at en må sikre mer kunnskap og bedre kartlegging for å vite at den hjelpen en setter inn virker. Å treffe riktig betyr bedre hjelp, og mindre av det du beskriver som «smitteproblematikk».


Vedkommende har nå kommet seg ut av sin tidligere livssituasjon, og lagt fortiden bak seg, selv om han føler at barnevernet ga han opp."

 

Spørsmål: Hva er din reaksjon på at han nå har kommet seg ut av kriminaliteten, og lever et tilsynelatende normalt liv?

"Jeg synes det er godt å høre at han har kommet seg ut av kriminaliteten, og har et bedre liv. Vi vet at slik går det ikke med alle dessverre.


Vi har alle et ansvar for at barn og unge får den hjelpen de har behov for til riktig tid. Det skal, og fortjener de!"