Sørnett

Et stort tilbakesteg for kvinnehelse

Daglig leder i Amathea, Andrea Skaarer Kreutz. Foto: Privat.

Daglig leder i Amathea, Andrea Skaarer Kreutz. Foto: Privat.

Nylig ble det kjent at kuttet i statsbudsjettet fører til at Amathea må redusere med 4,5 årsverk i 2023. Et av kontorene som rammes er kontoret i Kristiansand.

Publisert:

Direktør i Stiftelsen Amathea, Andrea Skaarer Kreutz, forteller at de blir nødt til å stenge ned noen kontorer for at Amathea skal klare seg videre til neste år.

- Vi hadde kniven på strupen og ble nødt til å gjøre noen tiltak. Vi har forsøkt å få gehør hos politikerne, men uten hell. Jeg synes det er veldig trist at kvinnehelse rammes nok en gang, sier hun.

- Konsekvensene av færre kontorer og årsverk vil være at færre kvinner og par som trenger oppfølging før og etter abort har et kontor i nærheten som de kan komme til. Det vil også kunne påvirke mange av de lokale samarbeidene Stiftelsen har med helsetjenestene på stedene hvor kontorer nå avvikles, sier Skaarer Kreutz.

 

Ansatt i Amathea Kristiansand, Grethe Håland frykter at dette kan ha store konsekvenser for innbyggerne i Agder som har behov for tilbudet. Tidligere var det mulig å komme til samtale på kontoret og få støtte i det valget man sto ovenfor. Hun forteller at det er flertall av klienter i 30 årene som bruker deres tjenester da det som regel er de som faller utenfor de andre støtteapparatene i kommunen slik som helsestasjonen, psykologisk hjelp for studenter og andre instanser. Nærmeste kontor for Agderkvinnene vil nå være i Oslo.

[img242832_2LM]

Håland forteller at mange velger å søke støtte og hjelp hos Amathea da de føler at en 15 minutters konsultasjon med fastlegen ikke er godt nok og at de ikke får den tiden og roen de trenger rundt valget.

– Jeg er overrasket over at de ikke prioriterer kvinnehelse, sier hun oppgitt.

Undervisning og helsetilbud innen kvinnehelse, seksuell helse og prevensjon til jenter og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, samarbeid med asylmottak, flyktningtjenester, voksenopplæringer og Sanitetskvinnene vil bli rammet av kuttet.