Sørnett

- Misjon har endret seg fra hva det opprinnelig var

TRIVSELSENTER: Dette senteret bygges av Liv Margrethe Haug i Peru for kvinner som trenger en ny start. Foto: Menigheten Filadelfia

TRIVSELSENTER: Dette senteret bygges av Liv Margrethe Haug i Peru for kvinner som trenger en ny start. Foto: Menigheten Filadelfia

- Misjonsarbeid har blitt en blanding av å forkynne evangelie og å drive veldedighetsarbeid, mener pastor i menigheten Filadelfia, Michel Andreas Rivas.

Publisert:

- Konseptet misjon stammer fra at Jesus, før han reiste opp i himmelen, kom med den kjente misjonsbefalingen der han oppfordrer alle troende til å reise ut til alle verdens kanter og forkynne evangelie og gjøre disipler, forteller Rivas.    

Den dag i dag er det en del forhåndsregler en må ta før en kan forkynne evangelie i andre land.

 Bruker veldedighet som en vei inn [faktaboks]

- Du kan for eksempel ikke forkynne i et muslimsk land, det er forbudt mange steder, forteller Rivas, som mener at mange misjonærer i dag gjør slik som Paulus gjorde i Det nye testamentet.

- De reiser rundt og bruker arbeidet sitt til å jobbe om dagen og forkynne evangelie på kvelden. Da viser de at de ikke bare kommer for forkynne evangelie, men at Jesus har befalt dem å gå rundt og gjøre godt.

En annen forskjell fra opprinnelig misjonsarbeid er lengden på turene. Tidligere var det  misjonere et livsoppdrag forteller Rivas.

Les også: Helenah (22) var 16 år da hun  møtte sin far

 Misjon kan bety mye

[img168625_2RM]

I Filadelfia har de misjonærer som har vært utenlands i over 40 år og misjonærer som dro ut i år.

- Vi har for eksempel Liv Margrethe Haug som har vært i Peru i 40 år, som har jobbet flere år som provinsordfører og ordfører og blitt en del av lokalsamfunnet der nede.

Haug har blant annet bygd broer, veier, et svært meninghetssenter og holder nå på med et trivselssenter for kvinner som blir kastet ut på gata av mannen sin, og ikke har noe annet sted å gå.

- Hun har rett og slett hjulpet med å bygge opp hele lokalsamfunnet der, samtidig som hun har dannet en menighet og forkynner evangelie.

På kontoret til Rivas står det et symbol på den store jobben Haug har gjort i Peru, nemlig kongens fortjenestemedalje, ridder av første klasse.