Sørnett

ØVELSE ØVELSE ØVELSE. Redningsaksjon på Glencore i total fiasko og sivilforsvaret ankommet stedet.

Publisert:

De som befant seg inne på nikkelverket da gasslekasjen fant sted måtte saneres av ambulansepersonell. De ble først båret ut, men måtte bæres inn igjen forså å bli sanert. Dette kan få fatale konsekvenser og øker sannsynligheten for alvorlig personskade. Dette melder vår reporter fra stedet.

Det er fremdeles meldinger om store mengder røyk fra Glencore, og det søkes nå med droner etter flere skadde. Sivilforsvaret har ankommet stedet for å bistå i aksjonen.

Vi oppdaterer saken fortløpende.