Sørnett

Dødens budbringer

-Det viktigste når man varsler om et dødsfall er at man gjør det ansikt til ansikt i møte med de pårørende.

Publisert:

- Å få den grusomme beskjeden om at noen som står deg nær har gått bort vil alltid være forferdelig, men nettopp derfor er det så viktig at slike beskjeder blir gitt på en ordentlig måte, sier sokneprest Jon Andreas Lauvland ved Oddernes kirke.

Han har opplevd at sosiale medier har kommet han i forkjøpet når han har vært på vei for å melde om et dødsfall til pårørende.

[sniplet faktaboks]

Skikk og bruk

- Jeg har opplevd at pårørende har fått besjed på annen måte, selv om jeg har vært der så raskt som mulig.

Lauvland tror det beste vil være å få en slik beskjed ansikt til ansikt i møte med et annet menneske.

- Det går jo ikke å stoppe det som skjer på facebook, sier han.

- Man må tenke skikk og bruk der som andre steder, man bør holde igjen med å melde om en alvorlig ulykke før man vet at de nærmeste har fått beskjed på en skikelig måte, forteller Jon Andreas Lauvland. Han tror ikke at prestens rutiner kan forandres noe særlig, men at det er praksisen på Internett som må skjerpes.

Krisehjelpen i Kristiansand er god.

Selv om pårørende i noen tilfeller kan ha fått sjokk beskjeden dumpet i fanget, mener Jon Andreas Lauvland at krisehjelpen i Kristiansand gjør det de bør gjøre, selv om det alltid finnes rom for forbedringer.

- For noen vil hjelpen være bra nok, men den er ikke god nok alt i alt.

Hvis det foreksempel skjer en ulykke som gjør at ti mennesker i kristiansand  dør, ville det da blitt kaldt en katastrofe. Da settes det et katastrofeteam på banen. Hvis det bare er et menneske som dør er ikke dette praksis, men det er likevel en katastrofe for de nærmeste. I slike situasjoner er det mer tilfeldig hvordan man blir fulgt opp.

- I slike tilfeller er det ikke alle som tenker på at de kan be om hjelp til å bearbeide sorgen, forklarer Jon Andreas Lauvland.