Sørnett

Video:

Varierende engasjement hos studenter på NLA før valget