Sørnett

Kommentar: Politisk stolthet

Publisert:

Politikerne i oppvekststyret i Kristiansand stemte tirsdag kveld ja til å gå tilbake på vedtaket de hadde fattet uken før. Det var et vedtak som skulle vise seg å få massiv mediedekning. Når de folkevalgte ønsker å kutte på arbeidsfolks barnehagetilbud blir det bråk. Velgerne hevet røsten mot de folkevalgte og ga tydelig uttrykk for hva de mente om saken.Når da politikerne en uke senere går tilbake på vedtaket de har fattet, gjør helomvending og lytter til velgerne, er det et tegn på at demokratiet virker. Det krever ryggrad å kunne stå opp og innrømme at man har gjort feil og tatt forhastede beslutninger, og derretter gå tilbake på det tidligere vedtaket.Leder for oppvekststyret, Lillian Frigstad (Krf), tok saken opp til ny vurdering under møtet i oppvekststyret tirsdag kveld. Hun forteller til Sørnett.no at hun opplevde at avgjørelsen forrige uke var tatt uten at saken var grundig nok utredet. Dette gir et tydelig signal om at også politikere kan handle før de har tenkt helt igjennom hva de gjør. Men at politikerne selv ønsker ny gjennomgang av vedtatte forslag, er en trend man ser alt for sjeldent i norsk politikk. Frigstad viser her en egenskap som burde vært obligatorisk for politikere, evnen til å se sine egne forhastede beslutninger og ta spørsmålene opp til ny vurdering.Foreldre med barn i barnehager kan være lykkelige for at Kristiansand har politikere som lytter til folket og tørr å ta den tunge veien tilbake når de har fattet et forhastet vedtak. Til og med Høyre, som fremmet forslaget om kutt i barnehagetiden, valgte i runde to å gjøre retrett.Men det at politikerne i denne saken hadde fattet et vedtak på for tynt grunnlag bør også være et varsku. Hvor ofte blir saker avgjort uten at tilstrekkelig kunnskap er lagt frem vet vi ikke, men det ville forundre meg dersom dette var et enestående tilfelle. Vi som journalister har her en viktig jobb å gjøre med å gå politikerne etter i sømmene og bringe frem de sakene hvor politikerne hever armen før de egentlig helt vet hva de voterer over. Men også allmennheten har i denne saken sett at det nytter å følge med på hva som bestemmes i møterom og bystyresalen.Politikerne i oppvekststyret har vist mot ved å innrømme feil, selv om det gir en flau ettersmak, slik Espen Saga (H) fortelle til Fædrelandsvennen. Men politikerne la i denne saken raskt ut på returreisen, noe flere andre politikere har mye å lære av. Regjeringspolitikeren i storbyen Oslo har muligens mye å lære av lokalpolitikerne i oppvekststyret i småbyen Kristiansand når det gjelder evnen til å gå seg selv etter i sømmene.