Sørnett

Kommentar: Slik sier du opp 150 ansatte uten å få kjeft

Luftforsvarets skolesenter vil mest sannsynelig bli flyttet herfra, til Værnes i Trondheim. FOTO: Peder Torp Mathisen, Forsvaret

Luftforsvarets skolesenter vil mest sannsynelig bli flyttet herfra, til Værnes i Trondheim. FOTO: Peder Torp Mathisen, Forsvaret

Mister jobben, men får ikke si noe. En nedleggelse av Kjevik vil bety at de 150 ansatte på LSK får valget mellom å flytte eller slutte. Å legge ned en arbeidsplass med så mange ansatte uten det blir blest om det er noe av det merkeligste jeg har sett.

Publisert:

Onsdag 8. november møtte Høyre, FrP og Arbeiderpartiet pressen i Vrimlehallen på Stortinget og fortalte at de er enige om langtidsplanen til Forsvaret og at den nå har flertall i Stortinget. I denne planen står det blant annet at Luftforsvarets skolesenter(LSK) skal flyttes til Værnes militære flyplass. Den militære delen av Kjevik flyplass legges med andre ord ned.

150 Ansatte

Luftforsvarets skolesenter har 150 fast ansatte og 250 vernepliktige og befalsstudenter innom i året. Nedleggelsen vil øke utgiftene til Forsvaret ved å gi de 150 ansatte alternativet om å pendle mellom Kristiansand og Værnes, flytte eller slutte. Da det ikke er noen andre militærbaser her på Sørlandet, vil det med høy sannsynlighet bli igjen en del ansatte i Kristiansand som må inn i sivile jobber, på grunn av familie eller andre grunner som knytter dem til byen. Å Pendle er et alternativ ikke så mange av de nåværende ansatte skal vi tro de tillitsvalgte ved basen. Men det er det svært få som hører for ingen vil snakke om det.

Tør ikke si noe

[img152602_2RM]

Langtidsplanen legger ikke bare ned Kjevik, men også 10 andre baser. Blant dem er Andøya, hvor lokalsamfunnet har aksjonert så hele Norge hører dem. Befalets fellesorganisasjon(BFO) har skrevet på sine nettsider hva de mener, og nevner Kjevik og Andøya i én setning «Andøya. Kjevik vil også bli nedlagt, etter en lang tids kamp for å berge arbeidsplassene.». Det er ingen protest, ingen større kommentar.

- Det er like alvorlig med nedleggelse på Kjevik som på Andøya, og vi er usikre på om kompetansen blir med til Værnes, sa Leder i kommunikasjonsavdelingen i BFO, Viggo Holm til meg på telefon

En stor fare når personellet må pendle 81.5 mil til og fra jobb. Det økonomiske i det er også BFO usikre på. Hvor er logikken å flytte en base, når utgiftene vil bli høyere, og kompetansen lavere.

Dette er veien som 150 ansatte på pendle hvis Høyre, FrP og Arbeiderpartiet får det som de vil.

 

Forventer Stortinget virkelig at man kan flytte 150 arbeidsplasser fra Sørlandet til Trøndelag uten det får noen konsekvenser?

Svaret på dette spørsmålet er ja. Ingen vil nemlig uttale seg om nedleggelsen av Kjevik. Kommunikasjonsansvarlig for Luftforsvaret, Stian Roen, svarte meg at de ikke kan kommentere saken før Stortinget har gjort et vedtak. Men når det vedtaket er gjort, da er alt over. Da kan vi ikke redde disse 150 arbeidsplassene på Sørlandet. Hvor det allerede er høy arbeidsledighet.

Samler at på ett sted

Stortinget gjør kanskje en god strategisk beslutning ved å sentralisere Forsvaret. Men samtidig, hvor fornuftig er det å sette mesteparten av de strategiske luftbasene innenfor to nabofylker – samtlige fly, samtlige redningshelikoptre, og store deler av fremtidens forsvar – på samme sted? Det kanskje mest fornuftige i denne langtidsplanen er å bevare Rygge militære flyplass.

Så hva skjer? Hvorfor sier ingen noe? Hva er det vi ikke vet, som gjør at ingen tør å uttale seg om nedleggelsen? Vi må gjøre folk oppmerksomme på at 150 arbeidsplasser blir borte, og at Kristiansands lange militærtradisjon tar slutt.

Den 15. november blir saken tatt opp i Stortinget. Det er rett rundt hjørnet. Vi må dra Kjevik ut i lyset, før det er for sent.