Sørnett

Lærer barna å stresse ned

Daglig leder og initiativtaker, Nina Naalsund ønsker å ta ettermiddagen tilbake.

Daglig leder og initiativtaker, Nina Naalsund ønsker å ta ettermiddagen tilbake.

Kompismassasje, diagonalkrabbing og pusteøvelser gjør onsdagen til en litt annerledes dag for barna ved Kristiansand Aktivitetsskole.

Publisert:

http://www.youtube.com/watch?v=sJzD4qo1rEA&feature=youtu.be

På Kristiansand Aktivitetsskole (KRAS) tilbys det om lag ti aktiviteter i uken, men onsdagen skiller seg betraktelig ut fra de andre.

Kommunikolog Elisabeth Tangenvik tar barna med på en real "time out". Ved hjelp av nevromotoriske øvelser og trening av sansemotorikk, lærer barna å slappe av og bli kjent med seg selv.

- Målet er å bli kjent med "Jeg-et", ha respekt for seg selv og andre, samt klare å finne roen i en ellers stressende hverdag. Barna som er med på denne timen skal også fokusere på pust, for å kjenne at pusten kan gi en indre harmoni og skape balanse mellom det indre og det ytre, forteller Elisabeth Tangenvik, ansvarlig for denne aktiviteten.

Godt med massasje

I aktivitetstimen jobber barna blant annet med massasje, pust og avslapning.

Aleksander Stølen (8) og Peder Vik (8) forteller at høydepunktet med timen er når de skal drive med kompismassasje. Aleksander og Peder er de eneste guttene som er med på denne aktiviteten.

- Jeg tror de andre guttene syntes det er for jentete, men det er det ikke i det hele tatt! Det er godt, forteller Aleksander.

Elisabeth Tangenvik har også innført diagonalkrabbing i timen sin. Dette er for å trene koordinasjon mellom venstre og høyre hjernehalvdel, som har påvirkning på lese- og skrive vansker.

 

Foreldrefinansiert

Kristiansand Aktivitetsskole er et 100 prosent foreldrefinansiert aktivitetstilbud, der barna kan komme både før og etter skolen. KRAS er et åpent tilbud for alle skolebarn i Kristiansand, og de kan selv velge hvor ofte de vil delta på det private SFO-tilbudet.

[faktaboks]

Tar ettermiddagen tilbake

Daglig leder og initiativtaker, Nina Naalsund, forteller at målet til KRAS er å ta ettermiddagen tilbake.

- Vi ønsker at barna skal være i aktivitet på et tidspunkt hvor de har mye tid. Vi vil gi familien mer fritid etter jobb, og gi barna en mulighet til å drive med variert aktivitet før de skal hjem og spise middag.

KRAS tilbyr et mangfoldig utvalg av idrett, kunst og kultur, der instruktørene selv har mange års erfaring.

For Naalsund er det viktig at barn ikke spesialiserer seg innenfor én idrett tidlig, men at variasjonen er stor, og at gleden ved aktivitet og mestringsfølelse står i fokus. Derfor jobber KRAS daglig med nye ideer og prosjekter for å variere tilbudet.

- Vi ser at når instruktørene stråler, stråler også barna forteller Nina Naalsund, og legger til at alle barn fra første til sjette klasse er velkomne, uansett nivå eller ferdigheter.