Sørnett

Medlemstallene i kirken synker etter homofilt ekteskap

Organisasjonssekretær i Humanetisk forbund i Kristiansand; Vibeke Lauritzen

Organisasjonssekretær i Humanetisk forbund i Kristiansand; Vibeke Lauritzen

Kirkeverge i Kristiansand, Hans Erik Ruud, mener finnes en enda bedre forklaring bak de synkende medlemstallene.

Publisert:

Flere forklaringer

På en periode på 10 år var medlemstallene veldig stabile. Men det var over 1000 utmeldinger i 2016.

Det mener Hans Erik er av to enkle grunner. Striden mot vielse av samkjønnede og elektronisk utmelding av kirka. Før måtte man nemlig møte opp i kirken for å melde seg ut.

- Ikke bra at man noen melder seg ut, men bra med fremskritt i teknologien hvis noen ikke vil være medlem, sier Kirkeverge Hans Erik Ruud.

Danner nye avarter etter homoekteskap

Organisasjonssekretær i Human etisk forbund, Vibeke Lauritzen forteller at hun har hørt om nye avarter av kirken etter homofilt ekteskap ble lov. Blant annet den  frimodige kirke.

Men kirkeverge Hans Erik Ruud er ikke helt enig i at det dannes flere nye menigheter.

- Frimodig kirke er en papirkirke som er mer ett nettverk for folk som ikke hører til den norske kirke. Jeg har ikke hørt om så mange nye menigheter, mange av de som melder seg ut, blir ikke med en gang blir medlem på den nye stedet de velger å gå.

Vanskeligere å være humanetiker i bibelbeltet

Vibeke forteller at det var annerledes å komme til Kristiansand i 2002. -  Vi merker jo forskjell i forhold til andre steder i norge med tanke på at det menigheter på hvert hjørne.

- Selvom kirken hadde den største utmeldingen ever, og vi hadde den høyeste innmeldingen, så betyr ikke det at vi har fått alle medlemmene deres, legger hun til.

- Jeg vil jo tro at man får mer spørsmål. Vi har en del medlemmer hvor det står anonym på, fordi de driver buisiniess osv. De kan tape penger på det. Men jeg tror folk synes det blir lettere og lettere. Det er færre som gifter seg, og kun 50 prosent  av medlemmene døper ungene sine. Samfunnsutviklinga går vår vei.

Philadelphia møter kritikk

En av menighetene som har møtt en del kritikk i homoekteskaps-debatten er philadelphia menigheten. I deres nye bygg, kalt "Q42" får ikke homofile lov til å tale, og heller ikke samboere.

- Fylkeskommunen betaler penger for å ha messe der, folk har kommet bort til meg å sagt at ”det går ikke an!” Sier Vibeke Lauritzen.

Hans Erik Ruud er heller ikke helt enig i philadelphia sin måte å opptre på.

– Trosamfunn får stå helt fritt til å gjøre og tro hva de vil, men det er lov til å ha to tanker i hodet samtidig. Det er bedre å være romslig og raus, enn å bli altfor smal. Det kan være god trening i at evangeliet rommer mer av den type ting enn medlemmene setter pris på. Jeg er enig i ekteskap skal være mellom likekjønnede, men man skal ha gjensidig respekt for alle andre uansett om man er uenig. Man må tåle å være sammen uansett om man er uenig. Der tror jeg mange er alt for smale, forteller kirkevergen.

Men at kommunen bruker det nye anlegget for å holde konferanser, ser han ikke som et problem.

[img159825_2RM]

- Hadde humanetisk forbund hatt like fine lokaler, hadde nok deres lokaler blitt brukt like mye.

- Humanetisk forbund nyter godt av kirken de også. Hadde 6 sermonier i 2016, legger han til.

Philadelphia og Q42 har ikke svart på journalistens henvendelser.

 

Les også del 1 - Konfrimasjontallene i endring