Sørnett

Minoritets-ungdom opplever strukturell rasisme i Kristiansand

Publisert:

Ungdommer med minoritetsbakgrunn opplever rasistiske holdninger blant annet i jobb og utdanning i Kristiansand, konkluderer et nytt forskningsprosjekt som Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg ved Universitetet i Agder har hatt hovedansvaret for. Rapporten "Strukturell rasisme i Kristiansand kommune" skal lanseres senere i dag på UiA.

Undersøkelsen bygger på spørreundersøkelser blant elever på videregående skole i Agder, intervju med lærere, rådgivere og ungdommer med minoritetsbakgrunn. Forskerne har også undersøkt hva som finnes av tiltak mot rasisme i Kristiansand kommune. Dette opplyser forskerne bak rapporten i en kronikk i Fædrelandsvennen 4.mai.

Ifølge kronikken opplever ungdommene rasisme både i form av verbale uttrykk, trusler eller fysiske skader på grunn av sin hudfarge, religion eller kultur. Mange av disse ungdommene føler seg også presset til å måtte prestere bedre enn andre for å bevise at det er "gode nok".

Videre peker kronikkforfatterne på at ungdommer med minoritetsbakgrunn har større vansker med å skaffe seg jobb, særlig minoritetsgutter på yrkesfag, som er den gruppen med lavest gjennomføringsgrad. Når ungdommene først får lærlingplass har de ofte gode opplevelser i bedriftene. Enkelte arbeidsplasser derimot, preges av rasistiske holdninger og diskriminerende holdninger.