Sørnett

Skjebnen til Langenes omsorgssenter er fortsatt uavklart

Hans Erik Munkvold Fiskvik (H) på talerstolen.
 Foto: Ole K. Caspersen

Hans Erik Munkvold Fiskvik (H) på talerstolen. Foto: Ole K. Caspersen

Da saken kom opp i helseutvalget i går ble den utsatt fordi da saken ble tilsendt eldrerådet var tidsrommet for kort til å få vurdert saken forsvarlig.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2024 kl 10:12

- Eldrerådet har ikke fått tilstrekkelig med tid til å foreta en behandling av saken. Saken fikk vi ikke tilsendt før i går rundt klokken 15:00, forteller Arild Birkenes leder for eldrerådet.

Saken er tatt opp i helseutvalget fordi utvalget i 2023 godkjente å midlertidig flytte 14 plasser fra Langenes omsorgssenter til Kleplandstunet omsorgssenter. Dette ble gjort fordi de antok at det ville gjøre det billigere å ha beboerne på Kleplandstunet uten at kvaliteten på behandlingen ble dårligere.

På gårsdagens møte i bystyresalen, stod forslaget om permanent flytting fra Langenes til Kleplandstunet på agendaen. Ordningen ble opprinnelig tatt som en midlertidig løsning for å spare penger i 2023. Grunnet feil saksbehandling i henhold til vanlig prosedyre, ble saken besluttet utsatt da Eldrerådet hadde fått saken tilsendt bare 24 timer før den skulle behandles i Hovedverneombudet (HVO), og at de dermed ikke hadde fått tilstrekkelig med tid til å behandle saken.

Det ble gjort en avstemning med stort flertall for at saken skulle utsettes til 30.05.2024. Dette var blant annet ordstyrer Ebbe Boel Pedersen uenig i.
- Vi burde fatte et vedtak i dag, da det ikke er gunstig for verken beboerne eller de ansatte å utsette saken noe mer.

Representant for Fagforbundet Jorunn Miranda, forteller at hun har fått tilbakemeldinger fra flere ansatte som etterspør en mulighet til å bygge ut Langenes omsorgsbolig. Dette er fordi beboerne savner uteområdene til Langenes da det ikke er tilsvarende på Kleplandstunet.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) var tidligere på befaring ved Langenes omsorgsbolig. Rapporten som ble lagt frem på gårsdagens møte beskriver et bygg i dårlig forfatning, preget av slitasje og flere utfordringer knyttet til sykehjemsdrift. De ansatte har blant annet ikke eget pauserom, slik at spisepauser må foregå på fellesareal. Rommet som blir brukt som herregarderobe, fungerer også som WC til besøkende, frisørsalong for beboerne og lager. I slutten av rapporten sier BHT, at i henhold til arbeidsmiljøloven, så er ikke arbeidsforholdene på et nivå som tilfredsstiller dagens standard til gode fysiske og ergonomiske betingelser.

Ifølge Hovedverneombudet under drøftingsmøtet måneden før, har de ansatte nå mye bedre arbeidsvilkår etter flyttingen til Kleplandstunet.

Nøkkelord