Sørnett

Oppklarer flere saker

Sjef for felles kriminalenhet, Arne Pedersen, mener det er flere årsaker til at Agderpolitiet oppklarer stadig flere saker. (Foto: arkiv)

Sjef for felles kriminalenhet, Arne Pedersen, mener det er flere årsaker til at Agderpolitiet oppklarer stadig flere saker. (Foto: arkiv)

Agder politidistrikt oppklarte nesten halvparten av sakene i 2011. Det er langt over landsgjennomsnittet.

Publisert:

- Det viser at vi jobber godt med sakene vi får inn, sier sjef for felles kriminalenhet Arne Pedersen.

Nest best
Landet sett under ett, er det bare Salten som har økt oppklaringsprosenten av straffesaker mer enn Agder.

I 2010 løste politiet 40,6 % av alle straffesakene. I løpet av fjoråret steg dette tallet til 45,9 %. Det vil si en økning på 5,3 prosentpoeng. Landsgjennomsnittet ligger på 38 %.

- Vi har hatt ekstra fokus på straffesaker det siste året. I tillegg har politiet her hatt god medgang på flere områder, sier Pedersen.

Flere faktorer
Pedersen mener det er viktig å se den positive trenden i sammenheng med andre positive utviklinger i politiet. Spesielt nedgangen i vinningskriminalitet bidrar til at flere saker oppklares.

- Vinningskriminalitet er noen av de vanskeligste sakene å løse. Vanligvis oppklares bare få av disse sakene, forklarer Arne Pedersen.

Også på et annet område har politiet på Agder gjort det veldig bra. Agderpolitiet brukte gjennomsnittlig 97 dager på saksbehandlinger, mens det på landsbasis brukes 122 dager.

- Antall oppklarte saker henger klart sammen med at vi har klart å få ned tiden brukt på saksbehandlinger. Jo kortere tid vi bruker på hver sak, jo flere saker klarer vi å løse, forteller Pedersen.

Vil fortsette
Arne Pedersen håper den gode trenden vil fortsette i 2012 også.

- Vi må bruke ressursene vi har til rådighet. Systemet vårt fungerer tydeligvis bra, sier Pedersen.

Agderpolitiet har et spesielt system der påtaleenheten er integrert i etterforskningen.

- Med dette samarbeidet blir arbeidet gjort mer effektivt. Da er det bare å jobbe bra videre i året som kommer, avslutter sjef for felles kriminalenhet Arne Pedersen.

[img53958_2LM]

#agder politidistriktVis flere

#årsrapportVis flere