Sørnett

Øvelse: Beredskapslederne i region Vest-Agder har et godt samarbeid

Beredskapsleder hos Fylkesmannen i Vest-Agder Yngve Årøy.

Beredskapsleder hos Fylkesmannen i Vest-Agder Yngve Årøy.

Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Vest-Agder betegner flyulykken som alvorlig.

Publisert:

Beredskapslederen i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen, kan fortelle at kommunen er i full gang med å sette inn ressurser der det trengs.

- Vi har tretti personer som hjelper og som er klare til å rykke ut hvorenn politiet trenger det. Vi har også forberedt et hotel for pårørende, samt oppfølging av disse.

Det virker som om dialogen mellom de ulike instansene er god, og hos fylkesmannen i Vest-Agder, kan beredskapsleder Yngve Årøy fortelle at fylkesmannen holder seg oppdatert på ulykken. De søtter med alle ressurser de har og viser til kommunen som nærmeste støtteapparat.

Beredskapslederen hos Fylkesmannen i Vest Agder, Yngve Årøy, forteller at kommunikasjonen innad er god og at kommunen gjør en suveren jobb med å tilby krisemottak og har gått ut med alle ressurser de har.

- Dette er en alvorlig hendelse, og vi synes det er leit at noe slikt har skjedd. Vi vet at det er 83 skadde, og dette er ikke noe vi tar lett på. Vi kan ikke si så mye om hvor ansvaret ligger, annet enn at det er Statens Havarikommisjon som må utrede og finne årsaken til ulykken.

Begge beredskapslederne var imøtekommende og delte den informasjonen de hadde, og kunne ikke få fullrost hverandre nok for den jobben de hittil har gjort, i forbindelse med flyulykken på Kjevik.