Sørnett

Øvelse: Luftforsvaret henter folk opp fra havet