Sørnett

- Skolen er en læringsarena, ikke en arena for utøvelse av religion.

Rektor på Dønski VGS, Hanne Rud. FOTO: Petter Hjorth

Rektor på Dønski VGS, Hanne Rud. FOTO: Petter Hjorth

Norge er et flerkulturelt land og det er veldig mange muslimer som går på skole her i landet. Selv om er det veldig få som har tilgang til å kunne få be på skolen.

Publisert:

Rektor på Dønski Videregående skole Hanne Rud, syntes det ikke er et behov for bønnerom på skolen.

- Nei, vi har diskutert det i rektorgruppa, fordi det noen ganger kommer opp spørsmålet om de kan få et bønnerøm. Vi har mange muslimske elever og vi har mange elever som er ganske religiøse. Det har ikke noe med en spesiell religion å gjøre angående hvorfor vi ikke legger til rette for bønnerom.  Det har noe med at det kan drives en type religiøs og sosial kontroll, hvis man lager rom hvor det kan legges veldig godt merke til hvem som møter opp eller ikke. Det ønsker vi at skolen ikke skal være en arena for.

Hanne Rud mener også at bønnerom kan brukes til andre ting enn det de er til for.

- Med en gang det blir sånne rom kan det være andre ting som skjer , som ikke bør skje på en skole. Da tenker jeg på stoffdealing blant annet. Vi vil ha et åpent landskap hvor vi kan følge med, for elevenes sikkerhet skyld.

Elev Jashan Singh Kamboj (17) mener at prioriteringene for de forskjellige religionene er for variert.

- Jeg føler at kristendommen blir mer prioritert enn andre religioner, som for eksempel at de har tilbud om gudstjenester, mens vi ikke har noe tilbud for å sted til å kunne be.

En av få skoler med bønnerom

Høgskolen i Oslo og Akershus er en av få skoler som har bønnerom på skolen.

[img141594_2RS]

Studentpresten på HiOA Halvor Berg Hovin, mener at det er flott for skoler å kunne ha tilgang til bønnerom.

- Her på høgskolen har vi bønnerom fordi vi ønsker å legge til rette for alle elevene våre. Jeg tenker det er viktig og fint at en stor institusjon har muligheter til å trekke seg litt unna hvis man har behov for det, enten for å be, eller være litt alene for seg selv.

Halvor Berg Hovin føler at de prøver å tilrettelegge det som godt som mulig for hver eneste elev.

- Det skal være mangfoldig, da tenker jeg at det også dreier seg om et religiøst liv. Høyskolen tilrettelegges slik at vi kan studere ut ifra de menneskene vi er, og da er det mange som har et ønske og et behov for å kunne be på skolen, og da tilrettelegges det for det.

Uenighet blant skolene om ønsket av bønnerom

Hanne Rud føler heller ikke at det har vært et stort ønske fra elevene å skaffe et bønnerom.

- Det har ikke vært noe særlig forespørsler om det på flere år.

På HiOA er de i oppfatningen av det helt motsatte.

- Det er stadig spørsmål om å få rom med større kapasitet. Det er et stort behov og et sterkt ønske om disse rommene. Vi merker at det er stor pågang og vi vil legge litt rette for elevene så godt det lar seg gjøre, sier Halvor Berg Hovin.

Studentpresten på HiOA sin hovedoppgaven er å se til bønnerommene og ha samtaler med studentene. Han er ansatt av bispedømmet og legger til at det også er ledelsen som ønsker bønnerommene.

- Vi ser at det blir brukt og vi ser at det ønsket fra ledelsen, da er det sånn det er, påpeker Halvor.

Mange muslimer på skolen

[img141594_3LS]

Dønski er en skole som er kjent for å ha mange muslimer. Selv om har rektor ikke noe tilbud for de.

- Vi tenker at skolen er en læringsarena, ikke en arena for utøvelse av religion. Jeg har en muslim som jobber her, som er ganske religiøs som mener at det ikke er noe problemer forbundet med å be og at du ikke trenger å ha et eget rom eller egen matte.

Selv mener Jashan Singh Kamboj at det hadde vært positivt med å skaffe bønnerom på skolen.

- Jeg kjenner mange som hadde hatt god nytte av et slikt tilbud, sånn som meg. Det er ikke lett å komme gjennom med forslag som elev til å få et bønnerom på skolen. Argumenter som at vi er for få, blir brukt . Jeg tror kanskje flere skoler kunne vært enda mer ettertraktet om de hadde hatt et slikt tilbud.

Hanne Rud legger til at skolen er et sted for læring og ikke utøvelse av religion.

- Vi har et samfunn som er sekulært, hvor alle grupper skal fungere sammen. Og da vil opplæring her gå på det som den norske regjeringen har bestemt, at alle ungdommer skal tilregne seg og få opplæring, uavhengig hvilket religiøst ståsted du har.