Sørnett

Sørnett dekker skyggeidrettene

Collage Sørnett.

Collage Sørnett.

Fotball og håndball dominerer sportsbildet i Kristiansand, men hvilke andre idretter finnes det på Sørlandet?

Publisert:

Ifølge den siste nøkkeltallrapporten utført av Norges Idrettsforbund (NIF) er det hele 8013 ordinære idrettslag registrert i Norge i 2018. Nøkkeltallene tar i utgangspunkt medlemmer innenfor en idrett oppdelt ved kjønn, alder og fylke. I rapporten er ikke kommunene listet opp.

For å få antall medlemmer på de forskjellige sportene i kommunene er det Idrettsrådet som har oversikt over disse. Tall Sørnett har fått av Idrettsrådet i Kristiansand viser at det er 26821 aktive medlemmer i deres kommune. Fotball og håndball er de som viser til flest aktive medlemmer i rapporten. Bare alene har fotball 6882 og håndball 3230 aktive medlemmer.

Sørnett ønsket derfor å se nærmere på de sportene man gjerne ikke ser eller hører om så ofte. Vi har blant annet besøkt basketball, fekting, curling, bueskyting og cheerleading. Idrettsrådet i Kristiansand har registrert 185 aktive medlemmer i basketball, 86 i bueskyting, fekting med 41 og curling har 63 medlemmer. Cheerleadning er ikke med i oversikten ettersom de ikke er registrert i NIF.

Vi ønsket å få svar på hvordan sporten fungerte, hvordan konkurranseforholdene er og om det går rundt økonomisk. For å lese mer om sportene, trykk på lenkene under.

Basketballaget Pirates.
Bueskyting.
Curling.
Cheerleadning. 
Fekting.