Sørnett

Tilrettelegging gir resultater

Fokusert: Daglig leder for KLAR, Oddmund Harsvik

Fokusert: Daglig leder for KLAR, Oddmund Harsvik

Politibetjent Hans Martin Skovly synes de har kommet langt i kampen mot ungdomskriminalitet, men mener fortsatt at mye gjenstår.

Publisert:

- Vi er i gang med å iverksette noe som kalles ungdomsstraff, og det tror jeg vil slå godt an, sier førstebetjent Hans Martin Skovly på det årlige KLAR-seminaret.

Med fokus på ungdomsproblematikk
Dette er det tredje året seminaret holdes, og i dag fokuseres det spesielt på ungdomsproblematikk.
- Ungdommen får mulighet til å slippe straff mot ulike vilkår. Det kan for eksempel være å gå daglig på skole, bli en aktiv arbeidssøker eller å finne en fritidsaktivitet, forteller Skovly.

Førstebetjenten er sikker på at dette vil gi gode resultater.
- Vi har nå hatt noen forsøkskommuner som har jobbet med dette en stund, pluss at vi har hatt en pilot i Trøndelag og en i Telemark. Tilbakemeldingen sier at det er veldig lite tilbakefall, sier han.

Absurd å bøtelegge unge forbrytere
Skovly forteller videre at det tidligere fantes veldig få verktøy for å snu unge forbrytere. Han mener det er tull å gi ungdommer bøter.
- Det er helt absurd å gi en fjortenåring bot på 3000 kr. Hvordan skal han liksom få betalt den på egenhånd?

Om det er nødvendig kan politiet dømme unge kriminelle til en tre års ungdomsplan.
- Det er veldig lenge, men hvis ungdommen ser nytteverdien av det så kan det virkelig være med på å snu vedkommende, sier Skovly.

Bekymringssamtaler
Et annet tiltak politiet har iverksatt er uforpliktende bekymringssamtaler.
- Da kan vi prate med ungdommen uten å starte en straffeprosess. Det er også fullt mulig for foreldre å komme inn for en bekymringssamtale, forteller førstebetjenten.

Han sier at det er godt mulig at de ved slike tilfeller finner ut at ungdommen sliter mye ellers i livet.
- Da kan vi prøve å hjelpe, og forhåpentligvis lede ungdommen på rett vei, sier Skovly.

Rusproblematikk
- Fokuset på kursene er i hovedsak rus- og fattigdomsproblematikk og hensikten er å sette fokus på problemene som finnes, sier daglig leder for KLAR, Oddmund Harsvik.

Harsvik påpeker at kurset i utgangspunktet er for de fleste, men at det kanskje er mest interessant for de som arbeider innenfor fagfeltet.
- Dette er et kurs vi kjører hvert år den 2. februar, så fremt datoen ikke havner på en helligdag.
Harsvik avslutter med å si at kursene er gratis, men at påmelding kreves.