Sørnett

UiA kan rammes av streik

UiA: Her kan streiken bli et faktum hvis partene ikke kommer til enighet. Foto: Michael Selbekk.

UiA: Her kan streiken bli et faktum hvis partene ikke kommer til enighet. Foto: Michael Selbekk.

– Det er enkelte av de muntlige, praktisk utøvende eksamenene hvor faglærer blir i streik som må utsettes, sier kommunikasjonsdirektør ved UiA Paal Pedersen til Sørnett.

Publisert:

Meklingen pågår fortsatt i det statlige tariffoppgjøret, hvis det ikke blir noen enighet er Unio klar til å ta ut 111 ansatte ved Universitet i Agder til streik. Dette tilsvarer cirka ti prosent av de ansatte på UiA opplyser Pedersen om.

–Alle fakulteter og lærerutdanningen, i tillegg til fellesadministrasjonen vil bli berørt av streiken, sier kommunikasjonsdirektøren.

Fristen for meklingen er midnatt til 26. mai, og politiet vil også rammes ved en eventuell streik.

LES OGSÅ: Startet meklingen mandag

Skriftlige eksamener som planlagt

Studentene som er berørt vil få en melding hvis eksamenen deres må utsettes, og Pedersen presiserer at dette kun gjelder muntlige eksamener.

– Skriftlige eksamener vil gå som planlagt, i hvert fall i den første tiden, sier Pedersen.

Siden de skriftlige eksamenene krever at fagansvarlige skal levere inn eksamenene på forhånd, kan de gå som planlagt. Pedersen sier at mesteparten av studentene skal møte til eksamen uavhengig av resultatet av det statlige tariffoppgjøret. Men han erkjenner at det kan bli vanskeligere hvis streiken skulle trekke ut.

– Hvis det skulle bli streik, og en eventuell streik skulle vedvare over lengre tid, så vil det få større konsekvenser.

Lite undervisning

Driften på UiA vil ifølge Pedersen bli noe berørt, men siden det er eksamensperiode er det ikke så mye undervisning som foregår.

– Det er i all hovedsak eksamenstid nå, så undervisningen vil i veldig liten grad bli berørt, sier kommunikasjonsdirektøren avslutningsvis.

En eventuell streik vil sannsynligvis starte klokken 06:00 torsdag 26.mai. I Agder politidistrikt er det snakk om 82 polititjenestemenn og 111 ansatte ved UiA.