Sørnett

Ungdommer trenger mer erfaring på glatta

Trygg Trafikk og Ole Rath mener folk må holde seg under fartsgrensen om vinteren. FOTO: Kristian Hole

Trygg Trafikk og Ole Rath mener folk må holde seg under fartsgrensen om vinteren. FOTO: Kristian Hole

Distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, mener at ungdommer trenger mer erfaring på glatte veier.

Publisert:

 

 

- Kurset er bra, det, men gir absolutt ikke nok erfaring til at unge kan kjøre på glatte veier. Det er erfaring som teller, og dette bekymrer meg.

Rath legger vekt på at livserfaring er det viktigste etter tekniske ferdigheter.

- Å kjøre på glatta er vanskelig uansett. Ungdommer er generelt ikke modne nok mentalt til å beherske og kalkulere en farlig situasjon om vinteren.

 

Hold deg under fartsgrensen

Rath mener også at selv om det har vært en dødsulykke i Kristiansand i januar, har selve snøen berget liv.

- Hvis man ser på autovernulykken som skjedde nylig, fungerte snøen som en isolasjon og madrass. Det er isen som er det farlige.

Trygg Trafikk oppfordrer folk i Kristiansand og hele Norge til å kun bruke en fartsgrense som veiledning.

- Hold deg under fartsgrensen om det er glatt. Den er bare veiledende. Det er ingen press om å måtte opprettholde den, det er bedre å ta det med ro på dette føret. Ungdommer føler et press mot å være så tett opp mot eller over fartsgrensen som mulig.

Ønsker 30 km/t i sentrum

Trygg Trafikk  ønsker at Kristiansand sentrum skal ha en fartsgrense på 30 km/t mot dagens 50.

- Hvis man senker fartsgrensen og i tillegg generelt kjører 10-20 km/t saktere på vinterføre, hadde nok dødsulykkene blitt redusert. I 70 km/t er det rundt 90 prosent sjanse for at myke trafikanter vil bli drept.

Trygg Trafikk oppfordrer til å senke fartsgrensen, og viser fatale konsekvenser av ulykker i 70 km/t :

[youtube]http://youtu.be/CfQTKgOfEn4[/youtube]

 

- Sikkerhetskurset er nok

[img78956_2RM]

Daglig leder i UFO trafikkskole Kristiansand, Alf Yngve Bjørnstøl  mener at sikkerhetskurset er nok. Før het det glattkjøringskurs, men nå har det utviklet seg til et større kurs hvor alle underlag og friksjoner er viktig.

- Sikkerhetskurset er nok for at ungdommen skal klare å kjøre på glatta. Her fokuserer vi på de individuelles egenskaper. Det handler om å forstå hvert underlag. Hva mestrer jeg?

Bjørnstøl legger vekt på at han har gode erfaringer med kurset, og har sett at ungdommer mestrer både glatte veier og andre underlag.

- Det handler om å forstå hvert underlag og ha respekt for friksjon, sier Bjørnstøl.

 

- Banen er en reell etterligning av å kjøre på isen

Kundeveileder i Skandinavisk Trafikksenter Kristiansand AS, Sissel Andersen, mener at banen de tilbyr på sikkerhetskurset (tidligere glattkjøringskurs) ligner på virkelighetens isete veier. Banen blir leid av de forskjellige kjøreskolene i Kristiansand. Den ligger i Sørlandsparken.

- Vi har gode erfaringer med banen vi tilbyr. Banen er en reell etterligning av å kjøre på isen.

 

Anbefaler ekstrakurs

[img78956_3RM]

Både Sissel Andersen og Ole Rath anbefaler ungdommen som nettopp har fått førerkort å ta gratiskurset "18 Pluss". Dette kurset gir enda mer opplæring i å kjøre på vinterføre, og å håndtere situasjoner som kan oppstå i trafikken. I tillegg får man 1000 kroner billigere forsikring av å fullføre kurset.

- Jeg håper dette er en motivasjon til at ungdommen i Kristiansand skal bli flinkere og mer forsiktig med å kjøre på vinterveiene, sier Rath.

Andersen mener at dette fungerer som et påfyll med erfaring for ungdommen, og bidrar til økt forståelse på vinterføret og mer spesielle trafikksituasjoner.