Sørnett

Vest-Agder får 4,7 millioner

Direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken. Foto: Arkiv/Øystein Dypedal

Direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken. Foto: Arkiv/Øystein Dypedal

Med tilskudd på 4,7 millioner skal Vest-Agder videreføre tilretteleggingsarbeid på Tinnheia og gjennomføre tiltak langs Sømsveien.

Publisert:

- Det er viktig at alle har lik mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet, kommenterer direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken.

Vest-Agder fylkeskommune skriver på sine nettsider at Vest-Agder har blitt tildelt 4,7 millioner til å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Denne tilskuddsordningen ble opprettet i 2006 av staten, og Vest-Agder fylkeskommune har i flere år jobbet med å arbeide med tilretteleggingsarbeid i samarbeid med kommunene. Vest-Agder fylkeskommune sendte inn to søknader for 2012 til denne tilskuddsordningen.

Av de 4,7 millionene Vest-Agder samlet har blitt tildelt vil 1,7 gå til videreføring av tilretteleggingsarbeid på Tinnheia, og 3 millioner vil gå til gjennomføring av tilretteleggingstiltak langs Sømsveien.

#Agder Kollektivtrafikk ASVis flere

#kollektivtransportVis flere

#nedsatt funksjonsevneVis flere