Sørnett

Vest-Agder får 4,7 millioner

Direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken. Foto: Arkiv/Øystein Dypedal

Direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken. Foto: Arkiv/Øystein Dypedal

Med tilskudd på 4,7 millioner skal Vest-Agder videreføre tilretteleggingsarbeid på Tinnheia og gjennomføre tiltak langs Sømsveien.

Publisert:

- Det er viktig at alle har lik mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet, kommenterer direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken.

Vest-Agder fylkeskommune skriver på sine nettsider at Vest-Agder har blitt tildelt 4,7 millioner til å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Denne tilskuddsordningen ble opprettet i 2006 av staten, og Vest-Agder fylkeskommune har i flere år jobbet med å arbeide med tilretteleggingsarbeid i samarbeid med kommunene. Vest-Agder fylkeskommune sendte inn to søknader for 2012 til denne tilskuddsordningen.

Av de 4,7 millionene Vest-Agder samlet har blitt tildelt vil 1,7 gå til videreføring av tilretteleggingsarbeid på Tinnheia, og 3 millioner vil gå til gjennomføring av tilretteleggingstiltak langs Sømsveien.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand