Sørnett

Drastisk kutt i ventelistene

Selger mindre størrelser enn før: Daglig leder i Kristiansand Bådsenter, Sondre Hansen, med bestselgeren Yamarin Cross 53BR. Foto: Christian A. Schjelderup

Selger mindre størrelser enn før: Daglig leder i Kristiansand Bådsenter, Sondre Hansen, med bestselgeren Yamarin Cross 53BR. Foto: Christian A. Schjelderup

Siden tildelingssystemet ble etablert av Småbåthavnutvalget i 2011 har ventelisten for kommunale båtplasser blitt redusert med rundt 1300 plasser.

Publisert:

Nygård trekker frem vedtakene som fører til at man må akseptere båtplass ved førstegangstilbud, muligheter for fremleie av båtplassen, og tildelingen av midlertidige båtplasser som de tiltakene med størst effekt på reduseringen av ventelistene.

- Disse tre tiltakene ser vi på som mest effektive. De nye tildelingsrutinene har virkelig fått fram de reelle søkerne, sier han.

Kraftig redusert

Etter at tildelingssystemet ved de kommunale småbåthavnene i Kristiansand trådte i kraft fra 1. januar 2012 har ventelistene for båtplass i Kristiansand kommune blitt kraftig redusert. Tiltakene ved tildelingssystemet har ført til at ventelistene i har gått fra 2700 til omtrent 1400 plasser på ett år.

- Etter at vedtakene ble innført har omløpshastigheten i ventelistene gått kraftig opp, sier avdelingsdirektør ved småbåthavnskontoret, Per-Christian Nygård.

Lover båtplass til alle 

Avdelingsdirektøren forteller at at alle som ønsker å leie båtplass, og samtidig kan være fleksible i valg av småbåthavn, kan få tildelt plass fortløpende.

- Med mindre du har helt spesifikke krav på størrelse eller hvilken småbåthavn du ønsker, har du en god mulighet til å få tildelt båtplass med en gang, sier Nygård.

[faktaboks]Planlegges utvidelser

Det er per i dag omtrent 4000 kommunale småbåtplasser i Kristiansand kommune, og det planlegges ytterlige utvidelser av flere småbåthavner. Både i Ronsbukta og Eidsbukta skal småbåthavnene utvides med henholdsvis 170 og 130 nye plasser i løpet 2014. Nygård opplyser at Ronsbukta står mest sannsynligvis klar allerede til sesongstart 2013.

- Det er i tillegg flere utbyggingsprosjekter som er drevet i gang av private aktører, sier Nygård.

Økning i båtsalget

Daglig leder i Kristiansand Bådsenter, Sondre Hansen, forteller at de opplevde en økning i båtsalget i 2012 kontra 2011, men han er usikker på om det har noe med tildelingssystemet å gjøre.

- Det har vært god etterspørsel i 2012, og vi hadde vi økning på ca. 10 % i båtsalg fra forgående år, sier Hansen.

Kjøper mindre størrelser enn før

April 2012 meldte NRK Sørlandet at var stor mangel på båtplasser i landsdelen. I Kristiansand var det spesielt lange ventelister på store båtplasser, og Nygård sier at det ikke har forandret seg. Han forteller at flere kjøper større båter nå enn før, men ifølge Sondre Hansen ved Kristiansand Bådsenter er trenden stikk motsatt. Om Kristiansandere kjøper smalere båter enn før med tanke på båtplass kan spekuleres.

- De fleste båtene vi selger ligger på 2 til 2,5 meter bredde. Vi selger faktisk mindre størrelser av båter enn før, sier Hansen.

- Førstemann til mølla

NRK Sørlandet meldte i 2012 at det var nesten 200 ledige båtplasser ved fjorårets sesongstart. 1. april i fjor var det lange køer utenfor småbåthavnkontoret i Kristiansand, og flere håpefulle stod i kø for å sikre seg båtplass foran 2012-sesongen. Nygård opplyser at årets dato er fastsatt til 10. april . Har du ikke fått ordnet deg båtplass innen da, kan du møte opp ved småbåthavnkontorets lokaler, og håpe på det beste.

- Da blir det første mann til mølla, legger Nygård til.