Sørnett

Drømmemålet er at ungdommer får billigere kollektivtrafikk

Leder: Jannike Arnesen er leder for AUF i Kristiansand (Foto: Helene Walle)

Leder: Jannike Arnesen er leder for AUF i Kristiansand (Foto: Helene Walle)

- Målet ser mørkt ut. Kommunen sliter nok som det er.

Publisert:

AUF har mange mål på planen, men flere av målene kaller de selv som «uoppnåelige».

På AUF sine nettsider står det at de arbeider for at ungdommer skal betale halv pris på kollektivtrafikk. Da jeg spør Jannike om dette, innrømmer hun raskt at dette foreløpig kun er et langsiktig drømmemål.

- Dette er et punkt som står på planen vår, som vi aktivt arbeider for. AUF arbeider for ungdommer, og ønsker at dem skal få billigst mulig kollektivtrafikk, sier hun.  Andre punkter de har på planen er at busskort kun skal koste 200 kroner for ungdom, og at man skal kunne gå som barn på bussen frem til man er 18 år.
– Kommunen arbeider allerede knallhardt for å opprettholde det kollektivtilbudet vi har i dag, så disse kollektiv-målene blir det nok ikke noe av på lang tid.

Ønsker en bedre lærertetthet
AUF ønsker at det skal bli bedre og flere lærere gjennom nasjonale krav om lærertetthet, altså hvor mange barn én lærer skal veilede. I dag er grensen for barneskoler på rundt 20, men Jannike har ikke klare tall i hodet for hvilke krav AUF stiller til lærertettheten.
- Nå er det jo slik at jo færre elever det er per lærer, jo mer tid får hver enkelt elev sammen med læreren til oppfølging. Jannike sier også at det vil variere veldig mellom hvor mange elever en lærer kan ha ansvar for å oppfølge.
– I dag er det slik at kommunen bevilger penger, mens det er staten som bestemmer lover og regler i skolen. Derfor er det ikke mulig for kommunen å bestemme dette på egenhånd, og man må se på saken i et bredere perspektiv.
- Det kommer helt an på personligheter, lese- og skrivevansker, lærerne og mer til. Dette er noe som alltid vil variere, smiler Jannike.
For året 2012 ligger det realistiske målet på å få forbedret røykfri-kampanjen og seksualundervisningen.