Sørnett

Flere bier til Kristiansand

Tusenvis av kube-bier fraktes nå til tettbygde områder i Kristiansand, for å forbedre bienes helse og Kristiansands produksjon av kortreist mat.

Publisert:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VS1F9ComNY4[/youtube]

Her kan du se vår reporter, Isabella Benestad, hjelpe til med flyttingen av noen av de første bikubene.

 

Prosjekt og formål
Rashica er en av få unge bierøtekere i Kristiansand, som har latt seg fascinere av bienes rolle i naturen.  Bierøkteren frakter inn biene til tettbygde strøk. Dette gjør han fordi han mener dette vil forbedre bienes helse til overvintringen, ved å gi de mer variert næring. Kubene skal plasseres på forskjellige steder slik at de til sammen dekker hele Kristiansandsområdet.

Hittil har han plassert kuber på taket til Samsen kulturhus, Odderøya og i Agders botaniske hage. Kubene i den botaniske hagen vil dekke mesteparten av Lundområdet.

- Vi er også opptatt av de viltlevende artene, så vi må passe på å ikke sette ut for mange kuber. Men vi tror det er plass for begge deler. Kommenterer lederen av Agders botaniske hage, Torill Gjelsvik, som nå er en av de som har startet et samarbeid med birøkteren.

 

Bidrag til økologisk næringsliv
I tillegg til at dette skal hjelpe bienes helse skal det også være økologisk verdifullt. Han ønsker før året er omme å ha skapt hundre nye biekolonier til videre honningproduksjon.

Alle er vel glade i honning og kortreist mat? Så hvorfor skal vi importere fra andre deler i verden, når vi fint kan produsere masse selv? Spør Gjelsvik.

Konstituerende direktør og leder av den botaniske hage i Agder, Torill Gjelsvik, mener at Rashicas prosjekt vil ha en positiv virkning på den lokale matproduksjonen. Hun mener det ikke bare vil være Rashicas honningproduksjon som tjener på prosjektet, men også alle de frukttrær, bærbusker og flere av blomster som er innenfor området biekubene dekker.

 

Bien er ikke interessert i deg.
Rashica mener folk ikke har noen stor grunn til å være redd for økningen av bier. Han sier det er viktig at folk ikke forveksler bier med vepser.

Vepsen er den plagsomme. Bien er den snille, fordi bien er vegetarianer. Med mindre du er en blomst og du produserer nektar eller pollen, så er ikke bien interessert i deg.

Gjelsvik, forklarer at hun selvsagt skjønner at flere er redde for bier. Videre forteller hun at dette er en av grunnene til at biekubene er blitt plassert slik at står litt bortgjemt, sånn at folk ikke går rett på de. En annen grunn til denne plasseringen er at de vil forhindre at kubene blir utsatt for hærverk.

- Det er jo noe vi er spente på, om de får stå i fred.

 

Flere birøktere gir opp
Det blir færre og færre birøktere i Norge, og de fleste birøkterne er eldre mennesker som er pensjonister.

De siste årene har det vært problemer med sykdom i kubene, og da er det mange som har gitt opp, Sier Gjelsvik.

Gjelsvik ser fram til samarbeidet med Rashica og håper det blir en positiv erfaring. Hun forteller at noen av grunnene til at Agders naturmuseum og botaniske hage ønsket å ta del i prosjektet, var at de ønsker å være med å sette et positivt fokus rundt birøkting for yngre mennesker. Hun tror at dette samarbeidet med den unge hobbybirøkteren vil føre til nettopp dette.Lederen av den botaniske hagen mener at vi trenger flere unge birøktere. [faktaboks]De siste årene har kuber blant annet blitt preget av fenomener som CCD og forskjellige parasitter, og dette har ført til at mange birøktere har gitt opp hobbyen/yrket.