Sørnett

Skal bosette 530 flyktninger - mangler boliger

Formannskapet diskuterte boligsituasjonen til flyktninger i Kristiansand onsdag. Lederen for integreringsenheten er bekymret.

Publisert:

Under formannskapsmøte i Kristiansand kommune 1.februar kom det frem i et innlegg fra lederen i integreringsenheten i Kristiansand kommune, Rune Håverstad, at boliger er det største problemet for flyktninger som kommer til Kristiansand.

Kristiansand kommune vil sikte mot samme antall flyktninger som det de tok imot i fjor, som var rundt 500. Dette antallet vil de opprettholde også i 2023, og har som mål å bosette 530 flyktninger i løpet av året.

For få boliger

Håverstad legger videre vekt på at det største problemet er mangelen på boliger for flyktningene som kommer til Kristiansand. Den høye prisveksten på boliger er noe som bekymrer Håverstad.

- Det er 210 plasser på de statlige mottakene, og det er derfor mange flyktninger som må bo på alternative mottak, fortalte han under formannskapsmøtet onsdag.

Dette vil si at flyktningene må bo hjemme hos privatpersoner som er villige til å ta dem til seg. I løpet av 2022 klarte 50% av flyktningene som kom til Kristiansand å finne egen bolig. Håverstad sier at dette er veldig imponerende og veldig fint siden dette hjelper dem i integreringsprosessen. Mange av disse flyktningene kom fra Ukraina, og Håverstad legger til at disse har vist stor lyst til å kunne bidra i samfunnet.

Må bo i private hjem

For de enslige mindreårige flyktningene som kommer til Kristiansand er det satt av egne boliger, men også her er noen av flyktningene nødt til å måtte bo i private hjem. Her har Kristiansand kommune opprettet et tett samarbeid med barnevernet sånn at disse barna skal få en tett og god oppfølging.

Håverstad avslutter med at han håper at det skal bli en jevnere bosetting i 2023 enn det ble i 2022. Han forteller om at det ble bosetting i store bølger i 2022, og at dette var noe som skapte problemer.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand