Sørnett

Mange kjøper piggdekkoblat

Så langt har cirka 41 000 oblater blitt solgt etter at piggdekkavgiften ble innført i Kristiansand.

Publisert:

Stein Erik Watne fra Kristiansand kommune forteller om de ulike oblatene.

-Per 26. januar har vi solgt 41 000 oblater totalt. Av dem er det cirka 32 000 dagsoblater, 800 månedsoblater og 8000 sesongoblater, forteller Watne.

Til sammen har kommunen fått inn rundt 12,3 millioner kroner så langt. I 2019 var det 66 prosent piggfrie biler, 69 prosent i 2020 og 71 prosent i 2021. Etter at det ble bestemt i bystyret at de skulle ha avgift på piggdekk, har kommunen satt seg mål.

- Målet vårt er å nå 85 prosent piggfrie biler med tanke på luftkvaliteten spesielt i de sentrale områdene, sier Watne.

Ønsker bedre luft

Grunnen til at dette er innført, kommer av en undersøkelse om luftkvalitet som gjorde at flertallet i bystyret bestemte at piggdekkavgift ble innført.

- Jeg ble overrasket over undersøkelsen, og synes da at å forbedre dette var og er nødvendig, sier Watne.

Lett å pante piggdekk

1377 bileiere har per 26. januar søkt om å pante sine piggdekk. Man får 300 kroner per piggdekk du gir inn. Dette vil si at det er anslått litt over 1,5 millioner kroner til de som har sendt inn sine piggdekk.

- Søknadsprosessen er veldig kort og direkte, kan Watne fortelle.