Sørnett

Klar, ferdig gå

Nok et salg i boks for Lars ved Sandens i Markensgate. Foto: Erik Pettersen

Nok et salg i boks for Lars ved Sandens i Markensgate. Foto: Erik Pettersen

Gatemagasinet Klar har for lengst satt sitt preg på gatebildet i Kristiansand. Vi tok en prat med folkene bak.

Publisert:

Det er stor trafikk utenfor Gatemagasinet Klar sitt hovedkontor i Kronprinsens gate. Foto: Erik Pettersen Det er stor trafikk utenfor Gatemagasinet Klar sitt hovedkontor i Kronprinsens gate. Foto: Erik Pettersen
På hovedkvarteret til Gatemagasinet Klar står døren alltid åpen.

- Her har man ingen rettigheter, men alle muligheter, sier Oddmund Harsvik, ansvarlig redaktør og daglig leder for Gatemagasinet Klar. Siden 2006 har han vært ildsjelen bak idéen, tidsskriftet som utgjør levebrødet til mange av byens rusavhengige. Hver måned selges mellom 12 og 17 tusen eksemplarer av magasinet. Gatemagasinet Klar er historien om veien tilbake til livet.

Oddmund er stolt av hva de har fått til, og forteller at de oppgavene magasinet har påtatt seg, egentlig er oppgaver som staten burde tatt seg av. Han er oppgitt over myndighetenes tafatthet og manglende evne eller vilje til å komme med konkrete og effektive tiltak.

- Salg av gatemagasin har beviselig en rehabiliterende effekt. For mange er det nok at man kommer seg opp om morgenen, får en jobb, en mening med dagen. Det er åpenbart mye bedre enn å gå ut og tigge eller stjele, sier Harsvik, som har merket stor endring i tonen på salgsmøtene de har ukentlig.

Selgerne er stolte av det de driver med, de jobber med hvordan de fremstår og det er for lengst etablert en intern justis når det gjelder yrkesstolthet. Han overhører selgerne gi hverandre positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk i stedet for den harde konkurransen han så tidligere. De støtter hverandre og fungerer som et lag. En av selgerne, Jan Willy har fortalt Oddmund at han slet med sosial angst på salgsmøtene tidligere. Han var svært rusa, og svært ustabil. I dag, etter drahjelp fra vennene, kollegaene fra Gatemagasinet Klar er han et helt nytt menneske. – Før var jeg freaken Jan Willy, i dag er jeg som alle andre, en ressurs.

- Kunne vært meg

Gatemagasinet har, ifølge Harsvik, bidratt til å bygge bro mellom det han kaller mannen i gata, og folk med rusproblemer. Selgerne forteller han at folks holdninger i forhold til dem helt tydelig er endret.

- Før krysset folk ofte gaten når de så meg. I dag opplever jeg ofte at de krysser gaten for å hilse på, slå av en prat og innimellom kjøpe den nye utgaven av Klar, forteller en av selgerne.

Den økte kontakten mellom de før så adskilte miljøene har naturligvis også bidratt til økt forståelse.  Mange bekymrede foreldre har tatt kontakt med selgerne, som har delt erfaringer fra eget liv, og fungert som informasjonsbanker.  Slike erfaringer er forebyggende, forteller Harsvik.

- Jeg fikk en telefon fra en ung mann. Han tilbød seg å lage nettsiden for oss, etter å ha snakket med en av selgerne våre. Han var overrasket over hvor oppvakt og lik selgeren var han selv. 

Mestring

Gatemagasinet tilbyr ikke bare en vei vekk fra tigging og kriminalitet. Fotballag og musikkverksted er aktiviteter som tilbys rusavhengige i Kristiansand.

- Aktiviteter som stimulerer til individuell mestring og samspill er viktig for å trene opp selvfølelsen. Følelsen av mestring er avgjørende. Det er egenskaper som du trenger både når du skal ut i samfunnet, på jobb og i livet generelt, sier Harsvik, som stolt viser fram pokalene som beviser at de har vunnet NM i fotball for bostedsløse to ganger.

I tillegg til økt verdighet og følelsen av å bety noe, har nemlig Oddmund store ambisjoner for fremtiden. Han understreker viktigheten av at man har en ballast, et fundament å bygge livet sitt videre på.

 Prosjektet er en langsiktig plan for Harsvik, som er villig til å gå hele veien. I tillegg til skriving av drøssevis med leserinnlegg, brev til offentlige kontorer og krangling med byråkratiet, holder han foredrag for næringslivet og for offentlig forvaltning. Han har også vært sentral i utformingen av loven som gir alle i Norge rett til tilbud om et sted å bo innen 24 timer.  Før man får gjort noe som helst, må man ifølge Oddmund få trukket medias søkelys til samfunnets kanskje viktigste utfordring, og bort fra mer trivielle ikke- saker.

Kjøpt leilighet.

Skal du inn på kjøpesentret Sandens fra Markensgate er det gode muligheter for at du møter det vennlige blikket til Lars. Han er alkoholiker, men har vært edru i halvannet år, omtrent like lenge som han har solgt Gatemagasinet Klar.

- Det er så hyggelig å få en oppmuntring, en klapp på skulderen og komme i prat med folk. Som alkoholiker er du aldri kurert mot sykdommen, men jobben min bidrar til å glemme alkoholen for en periode.  Lars smiler til alle som går forbi, og det fungerer årenbart. En fast kunde kommer bortom og kjøper denne månedens utgave og bringer ekstra 50 kr i kassa. Han har kjøpt bladet for 25 kr. I Lars sitt tilfelle går fortjenesten ikke til rus, slik som situasjonen er for mange andre. Etter at han ga opp alkoholen, har han gjenopprettet kredittverdigheten sin, og fått lån av banken til å kjøpe leilighet. Per i dag er Lars storfornøyd med å kunne selge blader inne på Sandens. Han har imidlertid store planer for fremtiden, og håper på en fast jobb en gang i fremtiden.

Det kan daglig leder av Gatemagasinet Klar bidra med.

- Veien til å kunne mestre en 9-4-jobb er lang, og forutsetter at du er rusfri. Kommer du deg ut av problemene kan vi hjelpe deg til en jobb. Vi samarbeider både med Stormberg (leverandør av uniformsjakkene selgerne har på seg) og mediehuset Osigraf.

Utenfor hovedkvarteret til Klar i sentrum står magasinselger Knut Johansen. Han kan ikke få skrytt nok av arbeidet til sjefen sin. 

- Oddmund er en fantastisk kar. Jeg tør ikke tenke på hva eller hvor jeg hadde vært uten den støtten jeg har fått av han. Gatemagasinet Klar gir meg en mening i en ellers ganske utrivelig hverdag. Men nå må jeg løpe, bladene selges ikke av seg selv, sier han og traver nedover kronprinsens holkete gate.