Sørnett

-Media og populisme truer demokratiet

God stemning og solid oppmøte under årets første filosofikafé på Kick Malt & Mat i Kristiansand. Foto: Kristina Stensholt

God stemning og solid oppmøte under årets første filosofikafé på Kick Malt & Mat i Kristiansand. Foto: Kristina Stensholt

Samfunnsdebattant og professor Janne Haaland Matlary mener at informasjon og underholdning fra media er et stort problem for dagens demokrati.

Publisert:

Sørnett var til stede under årets første filosofikafé på Kick Malt & Mat i Kristiansand onsdag 26. januar, med foredragsholder Janne Haaland Matlary som gjest.  Foredraget som innledet årets første filosofikafé var om temaet ”demokratiets trusselbilde”.

Det var nesten ikke en ledig stol da Janne Haaland Matlary entret scenen sammen med leder for program- og arrangementkomiteen hos Kick Malt & Mat, Alf Kjetil Igland.

Menneskerettigheter viktig

[img30204_2RM]
Hun presenterte utfordringer [sniplet faktaboks]det liberalske demokrati møter på, og hvor viktig det er å fremme respekt for menneskerettigheter. Ifølge Haaland Matlary er utfordringer som internasjonal terror, neglisjering av menneskerettigheter og ubalanse i maktfordeling en av mange som truer demokratiene.

–I Norge er vi uenige om alt som skjer i vårt samfunn. Det er viktig å skille mellom politikk, sivilsamfunn, religion og privat sfære, sier Haaland Matlary. Hun er for tiden med på å skrive en katalog for et grunnlovsutvalg om menneskerettigheter, slik at de kan bli håndhevet i Norges rettssystem.

”Spin doctors”

[img30204_3RM]
En annen ting hun mener er en trussel for demokratiet, er populisme og mediene.

–Det oppstår en symbiose mellom medier og politikere, media blir til en hærskare av ”spin doctors” som fremstiller politikk og politikere som en merkevare. Politikere blir trent opp til å svare på spørsmålene media stiller dem. Dette er for at publikum og velgerne skal huske politikernes svar, ikke medias spørsmål, mener Haaland Matlary.

Videre i foredraget legger hun fokus på at informasjon og underholdning via media blir et problem for demokratiet.

-Media prioriterer feil, og populisme er et kjempestort problem i dagens demokrati, sier hun.

-Mediene er altfor opptatt av at sakene skal være sensasjonelle, og gjerne med en stor konflikt. Det er for mye personfokus og kjendisstoff. ”Anything goes”, så lenge saken får oppmerksomhet og høye seertall.

Etter Janne Haaland Matlary var ferdig med foredraget, åpnet Alf Kjetil Igland for spørsmål fra salen, for Haaland Matlary til å besvare. Ifølge Igland gjorde foredragsholderen en god innsats for å vekke engasjement blant publikum. Det var mange henvendelser om medienes rolle i demokratiet, og Haaland Matlary svarte på spørsmål om temaet.

Usexy tema savnet

”Er mediene truende overfor demokratiet?”, lyder ett av spørsmålene fra salen.

[img30204_4RM]
-Det kommer an på. Mange programmer på TV og medieutvikling generelt viser en ekstrem type vulgærisme, hvor kjendiseri ødelegger for de sakene som har mer samfunnsmessig betydning og interesse. Det er slik at folk i Norge har stor interesse for ordentlige og seriøse saker og foredrag. Usexy tema er etterlengtet fordi folk er lei av overfladiske temaer, sier hun bestemt. Hun fastslår at politikere kan takke seg selv for den tydelige populismen i Norge, og at de må ta tilbake ansvaret de har som aktører for demokratiet.

-Media skaper ingen debatt, og sammen med politikerne blir det bare spørsmål og utspill.

Maria Amelie

-Ta saken om Maria Amelie som et eksempel på feil fokus hos media. Saken har holdt på i ett sett, og pressens fokus på denne saken strider mot likhetsprinsippet som vårt demokratiet hviler på. Loven skal være lik for alle uavhengig av medieeksponering eller kjendisfaktor. Dagsrevyen klarte faktisk å blande Maria Amelie inn i terrorangrepet i Moskva, ved å knytte hjemsendelsen av henne til terrorangrepet i Moskva. Maria Amelie- saken kapret Dagsrevyens oppmerksomhet, fremfor saken om terrorangrepet i Moskva. Janne Haaland Matlary er klar i sine meninger.

Media ikke bare syndebukk

Janne Haaland Matlary mener også at media er positivt for demokratiet, fordi menneskerettigheter og demokrati spres gjennom media sammen med dagens teknologiske mobilisering. Da Janne Haaland Matlary takker for seg, mottar hun solid applaus fra publikum. Hennes foredrag om demokratiets trusselbilde gav ettertanke, i tillegg til at det engasjerte publikum til deltakelse i utspørring.

prioriterer feil, og populisme er et kjempestort problem

Sørnett var til stede under årets første filosofikafé på Kick Malt & Mat i Kristiansand onsdag 26. januar, med foredragsholder Janne Haaland Matlary (53) som gjest. Hun er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, og er rådgiver for to pavelige komiteer. Hun er en aktiv deltaker i norsk samfunnsdebatt, hvor hennes ekspertiseområder er menneskerettigheter, diplomati og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Foredraget som innledet årets første filosofikafé var om temaet ”demokratiets trusselbilde”.

Kick Malt & Mat var relativt folksomt allerede en time før foredraget startet. Det var nesten ikke en ledig stol da Janne Haaland Matlary entret scenen sammen med leder for program- og arrangementkomiteen hos Kick Malt & Mat, Alf Kjetil Igland. Publikum bestod for det meste av voksne mennesker og eldre, og noen få unntak av studenter. Samfunnsviteren Janne Haaland Matlary startet foredraget med å presentere grunnleggende fakta om menneskerettigheter, demokrati og internasjonal politikk.

Respekt for menneskerettigheter

Hun presenterte utfordringer det liberalske demokrati møter på, og hvor viktig det er å fremme respekt for menneskerettigheter. Ifølge Haaland Matlary er utfordringer som internasjonal terror, neglisjering av menneskerettigheter og ubalanse i maktfordeling noe som truer demokratiene.

–I Norge er vi uenige om alt som skjer i vårt samfunn. Det er viktig å skille mellom politikk, sivilsamfunn, religion og privat sfære, sier Haaland Matlary. Hun er for tiden med på å skrive en katalog for et grunnlovsutvalg om menneskerettigheter, slik at de kan bli håndhevet i Norges rettssystem.

–Menneskerettigheter er basale, de er medfødte og de er universelle. Likevel blir de ikke respektert. Vi lever i en meget risikofylt verden, hvor det ikke finnes enighet om spilleregler.

”Spin doctors”

En annen ting hun mener er en trussel for demokratiet, er populisme, spesielt via media.

–Det oppstår en symbiose mellom medier og politikere, media blir til en hærskare av ”spin doctors” som fremstiller politikk og politikere som en merkevare. Politikere blir trent opp til å svare på spørsmålene media stiller dem. Dette er for at publikum og velgerne skal huske politikernes svar, ikke medias spørsmål, mener Haaland Matlary.

Videre i foredraget legger hun fokus på at informasjon og underholdning via media blir et problem for demokratiet. -Media prioriterer feil, og populisme er et kjempestort problem, sier hun.

-Mediene er altfor opptatt av at sakene skal være sensasjonelle, og gjerne med en stor konflikt. Det er for mye personfokus og kjendisstoff. ”Anything goes”, så lenge saken får oppmerksomhet og høye seertall.

Etter Janne Haaland Matlary var ferdig med foredraget, åpnet Alf Kjetil Igland for spørsmål fra salen, som også skulle besvares. Ifølge Igland gjorde Janne Haaland Matlary en god innsats for å vekke engasjement blant publikum. Det var mange henvendelser om medienes rolle i demokratiet, og Haaland Matlary svarte på spørsmål om temaet.

-Medier spiller en enormt stor rolle i demokratiet, vi er avhengige av media for å kunne skape offentlig debatt!

Usexy tema etterlengtet

”Er mediene truende overfor demokratiet”, lyder ett av spørsmålene fra salen.

-Det kommer an på. Mange programmer på TV og medieutvikling generelt viser en ekstrem type vulgærisme, hvor kjendiseri ødelegger for de sakene som har mer samfunnsmessig betydning og interesse. Det er slik at folk i Norge har stor interesse for ordentlige og seriøse saker og foredrag. Usexy tema er etterlengtet fordi folk er lei av overfladiske temaer, svarer Haaland Matlary. Hun fastslår at politikere kan takke seg selv for den tydelige populismen i Norge, og at de må ta tilbake ansvaret de har som aktører for demokratiet.

-Media skaper ingen debatt, og sammen med politikerne blir det bare spørsmål og utspill.

Maria Amelie, her også?

-Ta saken om Maria Amelie som et eksempel på feil fokus hos media. Den har holdt på i ett sett, og pressens fokus på denne saken er langt fra likhetsprinsippet som demokratiet hviler på. Loven skal være lik for alle uavhengig av medieeksponering eller kjendisfaktor. Dagsrevyen klarte å blande Maria Amelie inn i terrorangrepet på Moskva, ved å knytte hjemsendelsen av henne til situasjonen i Moskva. Likevel fikk Maria Amelie- saken Dagsrevyens oppmerksomhet, fremfor saken om terrorangrepet i Moskva.

Resonnement

Janne Haaland Matlary mener også at media er positivt for demokratiet, fordi menneskerettigheter og demokrati spres gjennom media og den teknologiske mobiliseringen i verden i dag. Hun avslutter med å si at terrorisme er nærmest ukjent for Norge, fordi vi aldri har opplevd det.

-Terrorisme vil alltid eksistere, og er en stor trussel for vårt demokrati. Det samme gjelder korrupsjon og ubalanse i maktfordeling, samt USAs nedstigende posisjon som supermakt. Vi er alle i samme båt, derfor bør vi resonnere om menneskerettigheter, og fremme respekten for disse. Deretter takker Janne Haaland Matlary for seg, og mottar en solid applaus fra publikum. Hennes foredrag om demokratiets trusselbilde gav ettertanke, i tillegg til at det engasjerte publikum til deltakelse i debatt.

-Media prioriterer feil, og populisme er et kjempestort problem

Sørnett var til stede under årets første filosofikafé på Kick Malt & Mat i Kristiansand onsdag 26. januar, med foredragsholder Janne Haaland Matlary (53) som gjest. Hun er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, og er rådgiver for to pavelige komiteer. Hun er en aktiv deltaker i norsk samfunnsdebatt, hvor hennes ekspertiseområder er menneskerettigheter, diplomati og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Foredraget som innledet årets første filosofikafé var om temaet ”demokratiets trusselbilde”.

Kick Malt & Mat var relativt folksomt allerede en time før foredraget startet. Det var nesten ikke en ledig stol da Janne Haaland Matlary entret scenen sammen med leder for program- og arrangementkomiteen hos Kick Malt & Mat, Alf Kjetil Igland. Publikum bestod for det meste av voksne mennesker og eldre, og noen få unntak av studenter. Samfunnsviteren Janne Haaland Matlary startet foredraget med å presentere grunnleggende fakta om menneskerettigheter, demokrati og internasjonal politikk.

Respekt for menneskerettigheter

Hun presenterte utfordringer det liberalske demokrati møter på, og hvor viktig det er å fremme respekt for menneskerettigheter. Ifølge Haaland Matlary er utfordringer som internasjonal terror, neglisjering av menneskerettigheter og ubalanse i maktfordeling noe som truer demokratiene.

–I Norge er vi uenige om alt som skjer i vårt samfunn. Det er viktig å skille mellom politikk, sivilsamfunn, religion og privat sfære, sier Haaland Matlary. Hun er for tiden med på å skrive en katalog for et grunnlovsutvalg om menneskerettigheter, slik at de kan bli håndhevet i Norges rettssystem.

–Menneskerettigheter er basale, de er medfødte og de er universelle. Likevel blir de ikke respektert. Vi lever i en meget risikofylt verden, hvor det ikke finnes enighet om spilleregler.

”Spin doctors”

En annen ting hun mener er en trussel for demokratiet, er populisme, spesielt via media.

–Det oppstår en symbiose mellom medier og politikere, media blir til en hærskare av ”spin doctors” som fremstiller politikk og politikere som en merkevare. Politikere blir trent opp til å svare på spørsmålene media stiller dem. Dette er for at publikum og velgerne skal huske politikernes svar, ikke medias spørsmål, mener Haaland Matlary.

Videre i foredraget legger hun fokus på at informasjon og underholdning via media blir et problem for demokratiet. -Media prioriterer feil, og populisme er et kjempestort problem, sier hun.

-Mediene er altfor opptatt av at sakene skal være sensasjonelle, og gjerne med en stor konflikt. Det er for mye personfokus og kjendisstoff. ”Anything goes”, så lenge saken får oppmerksomhet og høye seertall.

Etter Janne Haaland Matlary var ferdig med foredraget, åpnet Alf Kjetil Igland for spørsmål fra salen, som også skulle besvares. Ifølge Igland gjorde Janne Haaland Matlary en god innsats for å vekke engasjement blant publikum. Det var mange henvendelser om medienes rolle i demokratiet, og Haaland Matlary svarte på spørsmål om temaet.

-Medier spiller en enormt stor rolle i demokratiet, vi er avhengige av media for å kunne skape offentlig debatt!

Usexy tema etterlengtet

”Er mediene truende overfor demokratiet”, lyder ett av spørsmålene fra salen.

-Det kommer an på. Mange programmer på TV og medieutvikling generelt viser en ekstrem type vulgærisme, hvor kjendiseri ødelegger for de sakene som har mer samfunnsmessig betydning og interesse. Det er slik at folk i Norge har stor interesse for ordentlige og seriøse saker og foredrag. Usexy tema er etterlengtet fordi folk er lei av overfladiske temaer, svarer Haaland Matlary. Hun fastslår at politikere kan takke seg selv for den tydelige populismen i Norge, og at de må ta tilbake ansvaret de har som aktører for demokratiet.

-Media skaper ingen debatt, og sammen med politikerne blir det bare spørsmål og utspill.

Maria Amelie, her også?

-Ta saken om Maria Amelie som et eksempel på feil fokus hos media. Den har holdt på i ett sett, og pressens fokus på denne saken er langt fra likhetsprinsippet som demokratiet hviler på. Loven skal være lik for alle uavhengig av medieeksponering eller kjendisfaktor. Dagsrevyen klarte å blande Maria Amelie inn i terrorangrepet på Moskva, ved å knytte hjemsendelsen av henne til situasjonen i Moskva. Likevel fikk Maria Amelie- saken Dagsrevyens oppmerksomhet, fremfor saken om terrorangrepet i Moskva.

Resonnement

Janne Haaland Matlary mener også at media er positivt for demokratiet, fordi menneskerettigheter og demokrati spres gjennom media og den teknologiske mobiliseringen i verden i dag. Hun avslutter med å si at terrorisme er nærmest ukjent for Norge, fordi vi aldri har opplevd det.

-Terrorisme vil alltid eksistere, og er en stor trussel for vårt demokrati. Det samme gjelder korrupsjon og ubalanse i maktfordeling, samt USAs nedstigende posisjon som supermakt. Vi er alle i samme båt, derfor bør vi resonnere om menneskerettigheter, og fremme respekten for disse. Deretter takker Janne Haaland Matlary for seg, og mottar en solid applaus fra publikum. Hennes foredrag om demokratiets trusselbilde gav ettertanke, i tillegg til at det engasjerte publikum til deltakelse i deba