Sørnett

Nettbehandling av angst som ekstratilbud

Nå kan man få behandling for angst over Internett. Dette skal være et tilbud ved siden av psykolog. Jeg mener det er et godt forsøk på å få ned køer til psykolog.

Publisert:

I en artikkel på forskning.no står det at Tine Nordgreen jobber med en doktorgrad ved Det psykologiske fakultet om hjelp til selvhjelp via Internett.

Behandlingen består av ukentlige moduler som forklarer hva angst er, samt planlegging og gjennomføring av øvelser. Seks til ti uker er behandlingstiden på, og pasientene blir undersøkt av psykolog før oppstart.

Etter nettbehandlingen bør pasienten få en avsluttende samtale med psykolog. Hvordan skal man ellers kunne vite om behandlingen har hatt effekt? Behandling på seks til ti uker er også ganske kort tid.

Av psykologer i Norge er det kun to prosent som har tilbudt behandling på internett til sine pasienter.

Ifølge Tine Nordgreens studie er tre av fire i en gruppe pasienter fornøyde med resultatet etter behandlingen.

Det kommer nok an på hva slags type angst en har, men det første som slår meg er at dette kan skape mer angst. Pasienten mister muligheten til å ha en voksen og erfaren fagperson hos seg under behandlingen. Det er viktig å se hverandre, og å ha blikk-kontakt for ha mulighet til å bygge tillit og forståelse mellom fagperson og pasienten. Kroppsspråket spiller en viktig rolle for å unngå misforståelser.

Generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen (49) sier at dette skal fungere som en selvhjelpsteknikk. Det kan være positivt med nye kanaler for å få hjelp, og det vil minske kø. Det er bra at flere kan få raskere hjelp, ved å bruke selvhjelp som metode via Internett.

Han sier også at dette ikke skal være et valg mellom psykologhjelp og nettbehandling. Dette er kanskje ikke den rette metoden for alle, og han tror heller ikke at det vil erstatte behandling ansikt til ansikt. Det tror ikke jeg heller. Jeg tror at det å møte en psykolog vil være mye bedre for en pasient med angstlidelser over lengre tid. Men å starte med en kort behandling over Internett mens man venter i kø, er nok en god løsning. Noen kan hende finner ut at dette passer for dem, og da har køen minsket. Andre finner kanskje ut at de trenger ordentlig psykologhjelp.

Vil denne selvhjelpsmetoden fungere som en måte til å plukke ut de som er hardest rammet og trenger mest hjelp? I så fall høres dette ut som en god ide.

Psykolog Sondre R. Liverød ved Sørlandet sykehus sier til sørnett.no at han tror nettet blir brukt mer og mer i psykologien og i helsevesenet generelt, men at det vil bli brukt for å gi informasjon og ikke som ensidig behandlingsform.

Det er bra at Internett kan bli brukt til å gi informasjon. Internett er tilgjengelig hele tiden, noe leger og psykologer ikke er.

I og med at tre av fire er fornøyde betyr det antakeligvis at kontakt med psykolog per telefon og mail også kan være tilfredsstillende. Det er også betryggende å vite at dette ikke blir sett på som et alternativ i stedet for psykolog. Pasienten kan selv velge om han eller hun vil ha mer behandling ansikt til ansikt ved en senere anledning. Dette er også bra fordi kroppsspråket kan si mer enn ord. Dette kommer nok ikke like tydelig frem ved en behandling over Internett. Men om pasienten tar kontakt med en psykolog ved en senere anledning, og i tillegg er god til å beskrive sin situasjon over mail eller telefon, kan man nok få en god del informasjon og en god behandling på den måten også.