Sørnett

Nulltoleransen kan forsvinne

Terje Andersen i Sprayboks er svært glad for at kommunen har tatt initiativ til et møte rundt nulltoleransen av graffiti. (Foto: Sprayboks)

Terje Andersen i Sprayboks er svært glad for at kommunen har tatt initiativ til et møte rundt nulltoleransen av graffiti. (Foto: Sprayboks)

Til nå har det vært forbudt for graffitikunstnere å utfolde seg i Kristiansand. Nå sier Pål Karsten Kristensen ved kultursektoren i kommunen at det kan bli lov å bruke sprayboksen som pensel.

Publisert:

Nulltoleransen for graffiti og tagging i Kristiansand ble innført i  2003. Det betyr at det ikke finnes noen steder i regi av kommunen der graffitikunstnere har mulighet til å spraye og male. Et møte i begynnelsen av februar kan bli starten på en prosess der graffitikunstnerne får litt mer frihet.

-          Vi må begynne å skille kunsten ved graffiti fra tagging som hærverk, poengterer Pål Carsten Kristensen i kulturavdelingen i kommunen.

Positivt

På møtet skal Terje Andersen i designbyrået Sprayboks skal være med som representant fra miljøet.

-  Det at kommunen tar kontakt for en dialog om og rundt nulltolleransepolitikken syns vi er et veldig bra initiativ, sier Andersen. Han synes at det gir en bekreftelse fra kommunen om at de tar gatekunsten på alvor. Dette er et skritt i riktig retning som kan gi rom for å inkludere et ungt, men voksende kunstmiljø, tilføyer han.

Utenfor nulltoleransen

Sprayboks har til nå klart å gå utenfor nulltoleransen og startet prosjektet «Lovligvegger».  Det går ut på at bedrifter og privatpersoner disponerer vegger og dermed er ikke graffitien underlagt kommunens bestemmelser.

- Målet er å få vegger i alle bydelene, og også etterhvert utenfor Kristiansand, sier Terje Andersen, daglig leder på Sprayboks. Dette krever at veggene er disponert av bedrifter og privatpersoner. «Lovligvegger» prosjektet ble lansert i november i fjor og gjør at de gatekunstnerne som ønsker det, kan få uttrykke seg på vegg når som helst.

- Forutsetningen er kun at de tar kontakt slik at de kan få med seg et skriv i lomma fra oss og på den måten unngå ubehageligheter med onkel politi, forteller Andersen.

Kristensen ser på Sprayboks som noen av pådriverne til at byen nå må tenkte nytt.

- Sprayboks er et godt eksempel på at miljøet kan organisere seg, sier Kristensen.

Kanskje festival?

Flere norske byer har de siste årene fokusert mer på kunsten. Oslo har hatt en egen graffitifestival. Det gjør at Kristiansand kommune nå vil se på om de vil følge etter. Kristensen forteller at dersom nulltoleransen blir løsnet på kan kommunen, for eksempel, åpne for både kurs på Samsen kulturhus, festivaler og arrangementer. Samtidig uttrykker Kristensen at det er vanskelig å vite noe om når forbudet blir opphevet.

-  Vi skal ha møtet først og se hva alle mener om saken, sier han.

I tillegg til Sprayboks skal blant annet politiet, Kristiansand Eiendom, parkvesenet, By og Samfunn og kultursektoren i kommunen være med på drøftingsmøtet.