Sørnett

KKG holder informasjonsmøte om utveksling

Alle som går i 10. klasse eller vg1 er velkommen til KKG på infomøtet førstkommende torsdag. Foto: Brage Akse

Alle som går i 10. klasse eller vg1 er velkommen til KKG på infomøtet førstkommende torsdag. Foto: Brage Akse

Torsdag 2. februar holder Kristiansand Katedralskolen Gimle informasjonsmøte om utveksling for 10. klassinger og elever som går første året på videregående.

Publisert:

Nå er det på tide å forberede seg på å ta et år i utlandet for elever. På infomøtet kommende torsdag er flere organisasjonen invitert til KKG for å informere om utvekslingstilbudene sine.

- Infomøtet er for hele Kristiansandsområdet, og alle er hjertelig velkommen til å komme, forteller Tim Hope, avdelingsleder i språkfag på Kristiansand Katedralskolen Gimle.

På informasjonsmøtet vil det blant annet bli informert om hva elever må gjøre for å få godkjent fag fra utlandet og kostnader. Utvekslingsorganisasjonene som kommer på infomøtet er EF, AFS, YFU, STS og A+ som er basert på skoleskipet Sørlandet.

- Det er cirka 17 til 18 elever som drar på utveksling fra KKG, og de har elever nå fortiden i land som USA og New Zealand, forteller Hope.

Hope forteller videre at hvor mange elever som drar på utveksling fra KKG går litt i bølger, men årene etter korona har det ikke vært stor pågang fra elevene, utveksling har derimot vært veldig populært årene før korona.

Når man skal søke på utveksling må man søke gjennom en organisasjon som EF, A+ eller STS. De ulike organisasjonen har også forskjellige retninger og land man kan søke seg til, og hvis man ønsker å dra på utveksling så er de kommende ukene en god tid å sende inn en søknad på.


Mange elever finner ut om utveksling gjennom bekjente, men grunnet korona så har ikke disse aktuelle bekjentene fått mulighet til å dra på utveksling. Dermed har ikke denne informasjonen spredt seg på samme måte som før, så da må elevene nå bevisst gjøre seg selv om utveksling i mye større grad.

[img242037_2LM]

For komme seg inn på VG3 året etter utveksling er det viktig at elever søker på opptaket her til lands også, denne fristen er 1. mars, og det er veldig viktig å huske på, slik at man ikke mister skoleplassen sin når man kommer tilbake.

Husk å ta riktige fag

Før man begynner på et utvekslingsår er det også viktig at man får tatt de riktige fagene slik at man kan begynne rett på VG3 når man kommer tilbake, men på det den andre siden kan man ta et friår. Da vil man ha mye større valgmuligheter i utlandet, men må da gå VG2 i Norge. Det er veldig ulike valgfag i utlandet, men utveksling organisasjoner er flinke til å veilede på valgmuligheter, og hva man burde velge.

Utvekslingsstudenter mer reflektert?


- Ingen ulemper med utveksling, sier Hope.

I et år på utveksling lærer man ikke bare mye om landet man reiser til, men også om Norge. Elever som har vært på utveksling får en annen forståelse og refleksjon av Norge, hvordan Norge fremstår i utlandet. Det får også andre synspunkter på fag som historie og geografi, siden fagene blir ofte vinklet annerledes i utlandet. En annen opplevelse som er unik med utveksling er å bo hos en vertsfamilie, som er en flott innsikt. Erfaringene man får fra et opphold i utlandet kommer godt med videre i livet.

De fleste ønsker seg til USA. Hope forteller at selv om USA er et stort, og mangfoldig land, så kan det gi en god erfaring å dra til et mindre populært land. Man vil da få unike kompetanser, og større kulturell forståelse som man ikke ville fått ellers. Det kan være krevende å dra til et ikke engelsk talende land språkmessig, men fra erfaring forteller Hope at elever som har vært på utveksling hos KKG lærer språket fort.