Sørnett

Hærverk på skolebygg:

Vurderer kameraovervåking

Kommunalutvalget under møte 14. mai i formannskapssalen.
 Foto: Kamilla Louise Kvamme

Kommunalutvalget under møte 14. mai i formannskapssalen. Foto: Kamilla Louise Kvamme

I 2023 brukte skolene i Kristiansand kommune 450.000 kroner på å fikse vinduer etter ruteknusing. Nå ønsker de kameraovervåking.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.05.2024 kl 14:24

Sommeren 2022 etablerte kommunen et prøveprosjekt hvor de satte opp kameraovervåking på Grim og Hellemyr skoler. Rektorene på de to skolene forteller at kameraovervåkingen har gitt positiv effekt mot hærverk. I tillegg viser rapporter fra Securitas at det er færre hendelser knyttet til hærverk enn før. Utgiftene som følge av ruteknusing har blitt redusert med 80% siden kameraene ble satt opp på skolene.

Positive tilbakemeldinger

Prøveprosjektet har fått positive tilbakemeldinger. Vedtaket ble enstemmig godtatt på Kommunalutvalget tirsdag 14.mai. Videre skal vedtaket bli tatt opp på Ungdommens bystyre før det kan bli vedtatt i Bystyret senere i mai.

Stian Storbukås (Frp) som uttaler seg på kommunalutvalget.
 Foto: Kamilla Louise Kvamme

Stian Storbukås (Frp) som uttaler seg på kommunalutvalget. Foto: Kamilla Louise Kvamme

- Jeg synes det er et nyttig virkemiddel å ha i kampen mot kriminalitet i denne byen. Og vi forvalter eiendommen til byens borgere og da tenker vi at sikkerhet er mye viktigere enn individers rett til å gjøre hærverk, sier Stian Storbukås (Frp).

Amalie Gunnufsen (H) som uttaler seg om vedtaket under møtet med kommunalutvalget.
 Foto: Kamilla Louise Kvamme

Amalie Gunnufsen (H) som uttaler seg om vedtaket under møtet med kommunalutvalget. Foto: Kamilla Louise Kvamme

- Jeg tenker også at det handler om at det beste man kan gjøre for barn og unge er å hindre at de begår lovbrudd, og dette vil jo definitivt bidra til det, mener Amalie Gunnufsen (H).

Kasper Bekkeli Espeland (Rødt) under møte med kommunalutvalget.
 Foto: Kamilla Louise Kvamme

Kasper Bekkeli Espeland (Rødt) under møte med kommunalutvalget. Foto: Kamilla Louise Kvamme

- Hos oss i partiet Rødt har vi en skepsis til bruk av kameraovervåking med tanke på personvern. Så tenker jeg også at den beste forebyggingen er den som gir ungdommen andre alternativer, og at vi klarer å engasjere de i andre aktiviteter, sier Kasper Bekkeli Espeland (Rødt).

Personvernombudet peker på at videoovervåkingen skal begrenses til de skolene hvor hærverk er et større problem. Før det blir satt opp kameraer må det også bli prøvd mildere tiltak for å forebygge hærverk, uten at dette har hatt god effekt.

Nøkkelord