Sørnett

OD-innsats for fattige jenter

Assisterende rektor, Gunnar Bech. (Foto: Arkiv)

Assisterende rektor, Gunnar Bech. (Foto: Arkiv)

Kristiansands-elever engasjerer seg for å hjelpe vanskeligstilte jenter i Etiopia og Malawi.

Publisert:

Torsdag jobbet elever over hele landet jobber for å tjene penger til årets formål, som er skolegang for jenter i Etiopia og Malawi for å gi dem økt selvstendighet og innflytelse over eget liv. Det overordnede målet er å endre deres syn på og kunnskaper om egne rettigheter. Den enkelte elev skal tjene 400 kroner i løpet av dagen og hele beløpet går til Operasjon Dagsverk (OD). Det er frivillig å delta på OD og for de som ikke ønsker å bli med, blir det gjennomført en alternativ skoledag.

Varierende arbeidsoppgaver 

Assisterende rektor, Gunnar Bech, ved Kristiansand Katedralskole Gimle har i år kjøpt inn 20 dagsverk for elever som ønsker å jobbe ved skolen. Han forteller at han har elever som jobber spredt rundt på hele skolen.

- Noen rydder pulter og stoler slik at vaskedamene kommer bedre til, andre er borte i Gimlehallen, mens andre er ute og raker løv, sier Bech.

Gøy å jobbe med venner 

[img121243_2RM]

Noen av de som tok imot dette tilbudet var vennene Veronica, Aina, Anne og Sara som er fornøyde med opplegget.

- Vi jobber på skolen fordi det er gøy å jobbe med venner, sier Veronica

Disse elevene skal jobbe på skolen fra 08.00 til 13.00 og har i forkant hatt undervisning om OD. Disse elevene har til daglig spesialtilpasset skoledag og har også et større opplegg rundt OD, enn de andre elevene. Fokuset har vært det å hjelpe andre og de skal også fortsette læringen etter OD.

 

Vil gi tilbake

[img121243_3RM]

En som tilbringer OD-dagen i Gimlehallen er Mohammed Ali. Han bruker dagen på å vaske og rydde styrkerommet. Mohammed syns OD er en bra aksjon og var ikke tvil om at han skulle bidra.

- Jeg liker å hjelpe andre folk, slik det norske samfunnet har hjulpet meg, sier Ali

Han har valgt å legge OD-dagen på skolen fordi det var vanskelig å finne jobb selv i byen. Han tok derfor kontakt med skolen som gav han denne jobben.