Sørnett

På Kristiansand Katedralskole Gimle kan du lære kinesisk

Kinesisklærer Luying Wang Belsnes viser frem kunst laget av elever. (foto: Patrick Toth)

Kinesisklærer Luying Wang Belsnes viser frem kunst laget av elever. (foto: Patrick Toth)

Hvis du har fullført videregåendeskole, har du mest sannsynlig hatt fremmedspråk. Det er ganske vanlig å ha spansk, tysk eller fransk, men på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kan du lære deg kinesisk.

Publisert:

Helt siden 2012 har man kunne lære seg kinesisk på KKG videregåendeskole. To ganger i uka lærer elevene seg om det kinesiske språket og kulturen. Lærer i kinesisk på KKG Luying Wang Belsnes tror elevene velger kinesisk fordi det er nytt, spennende og ganske forskjellig fra andre språk.

- Hvert år er det en klasse med elever som lærer kinesisk nivå 1. Man har kinesisk de første to årene på videregående, men man kan ha fremmedspråk som programfag siste året, sier Wang Belsnes.

En av de store forskjellene fra det kinesiske skriftspråket og andre språk, er at de bruker tegn istedenfor bokstaver.

Hvordan er det å lære bort tegn som skriftspråk istedenfor bokstaver? 

- Det er veldig annerledes. Vi har et lydsystem som vi bruker, først så bruker vi en bokstav for å lære lyden. Dette systemet hjelper bare med å forstå lyden, men hjelper ikke med tegn. Det er jo tegn som er språk, så dett systemet er kun et hjelpemiddel, forklarer Belsnes.

Hva synes elevene om det å lære seg tegn istedenfor bokstaver?

- Noen elever synes det er veldig spennende med tegn og de vil gjerne øve mer på det. Også er det noen som synes det er gøy, men de glemmer det fort fordi de ikke øver nok, forteller Belsnes.

Nytt og spennende 

Nåværende elev på KKG, Oskar Erklev har kinesisk som fremmedspråk. Han kunne si litt om hvorfor han akkurat valgte kinesisk ovenfor de andre fremmedspråkene.

- Jeg valgte kinesisk som fremmedspråk fordi jeg fikk høre fra eldre elever på KKG at de likte faget og trivdes i timene. I tillegg likte jeg ikke språk på ungdomsskolen fordi jeg syntes det var så mye grammatikk og pugging, mens i kinesisk er det ikke det, sier Erklev.

[img244002_2RS]

Synes du det er gøy å lære kinesisk?

- Jeg personlig syntes det er gøy og spennende å lære om den kinesiske kulturen og hvordan kineserne lever i forhold til oss i Norge, fordi det er så store forskjeller, sier Erklev.

Men som det ofte er med fremmedspråk på ungdomskolen og videregående, er det lett å glemme det når man er ferdig. Grunnen kan være fordi man slutter å øve på det. Men får egentlig elevene bruk for fremmedspråket videre i livet?

- Jeg tror at det er begrenset hvor mye jeg kommer til å få bruk for det jeg har lært meg av språket, men tror at det å ha lært om kulturen kanskje kan bli nyttig senere, avslutter Erklev med.

Godt tiltak med annerledes fremmedspråk

Dennis Aateigen har fullført videregående og hadde to år med kinesisk som fremmedspråk fra 2017-2019. Han synes det at KKG velger å ha kinesiske som et av alternativene til fremmedspråk er et godt tiltak for de som eventuelt sliter med lese og skrivevansker.

- Jeg valgte kinesisk som fremmedspråk fordi jeg har alltid hatt problemer med «vanlig» språk og hadde hørt at kinesisk var en annen måte å lære seg språket på, forteller Aateigen.

Synes du det er et godt tiltak av KKG å undervise i kinesisk? 

[img244002_3RM]

- Ja absolutt! For meg som har dysleksi, gjorde det slik at jeg ikke trengte og være redd for å gå i fremmedspråk undervisningen. Og faget ga meg endelig mestring innafor et fag som jeg bare hadde dårlige minner med, sier Aateigen.

Ikke bare er det et nytt fag som elever finner spennende og gøy. Men enkelte elever kan også synes at kinesisk er en lettere måte å lære seg fremmedspråk på.

- Jeg synes det var et av de gøyeste fagene på videregående og jeg følte ordentlig mestring i faget, avslutter Aateigen med.